Venčenie psa len v okruhu 1 000 metrov či zákaz návštev rodiny. Toto je 19 nových pravidiel, ktoré už platia

  • Oddnes od 5:00 začali platiť sprísnené opatrenia
  • Vláda ich schválila včera na mimoriadnom zasadnutí
  • Okresané sú aj výnimky zo zákazu vychádzania
koronavirus
Sprísnenie opatrení, Ilustračná, TASR/Dano Veselský, AP
  • Oddnes od 5:00 začali platiť sprísnené opatrenia
  • Vláda ich schválila včera na mimoriadnom zasadnutí
  • Okresané sú aj výnimky zo zákazu vychádzania

Pôvodne sa hovorilo, že sa opatrenia sprísnia až 4. januára 2021, avšak kvôli zhoršujúcej sa situácii prišli o pár dní skôr. Nemocnice kolabujú, odborníci, analytici a aj zdravotníci vyzývali vládu, aby urýchlene konala. 

Opatrenia nemajú dostatočný efekt, prognózy pre nemocnice sa napĺňajú. Vláda dnes jednohlasne schválila návrhy pandemickej komisie a konzília odborníkov,“ povedal na brífingu minister zdravotníctva Marek Krajčí.

Doteraz sa mohli stretávať maximálne dve domácnosti. Zrušili sa aj omše a kostoly ostali zatvorené. Čo sa týka reštaurácií a prevádzok s občerstvením, je povolený len výdaj jedál cez okienko.

Vláda skresala aj výnimky z obmedzenia pohybu. Sprísnené opatrenia platia oddnes a zatiaľ potrvajú do 24. januára. Úrad vlády vydal uznesenie, kde spísal výnimky, na ktoré sa obmedzenie pohybu nevzťahuje. 

EPIDEMICKÁ SITUÁCIA JE MIMORIADNE VÁŽNA, MUSÍME KONAŤ Pozitívnych ľudí pribúda, nemocnice kolabujú. Od 05:00…

Uverejnil používateľ Andrej Doležal – minister dopravy a výstavby SR Štvrtok 31. decembra 2020

Obmedzenie pohybu sa nevzťahuje na:

1. Cestu do a zo zamestnania zamestnancov, ktorí nemôžu vzhľadom na povahu práce podľa rozhodnutia zamestnávateľa vykonávať prácu formou home office a cestu späť, a cestu na výkon podnikateľskej činnosti alebo inej obdobnej činnosti, ktorá nemôže byť vykonávaná formou home office a cestu späť.

2. Cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom obstarania nevyhnutných životných potrieb (nákup alebo zaobstaranie potravín, liekov a zdravotníckych prostriedkov, hygienického tovaru, drogériového tovaru, krmív a ďalších potrieb pre zvieratá, zabezpečenie starostlivosti o deti, zabezpečenie starostlivosti o domáce zvieratá, čistiarne odevov, doplnenie pohonných hmôt, novín a tlačovín, očnej optiky, cesta do banky, poisťovne, servisu bicyklov, servisu motorových vozidiel) do najbližšej maloobchodnej predajne alebo obdobného miesta od miesta bydliska a cestu späť.

3. Cestu na poštu (vrátane výdajného miesta zásielkovní), cestu na výdajné miesto internetových obchodov (e-shop), cestu na výdajné miesto iných obchodov a cestu späť.

4. Cestu do zdravotníckeho zariadenia za účelom neodkladnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej prehliadky alebo plánovanej zdravotnej starostlivosti, vrátane sprevádzania blízkej osoby alebo príbuzného a cestu späť.

5. Cestu v nevyhnutnom rozsahu za účelom prístupu k lekárenskej starostlivosti poskytovanej držiteľmi povolenia na poskytovania lekárenskej starostlivosti a cestu späť.

6. Cestu na vykonanie RT-PCR testu na ochorenie COVID-19 alebo do mobilného odberového miesta za účelom vykonania antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 a cestu späť.

7. Cestu na pohreb blízkej osoby, uzavretie manželstva, krst a cestu späť.

8. Cestu za účelom starostlivosti o blízku osobu alebo príbuzného, ktorý je na takú starostlivosť odkázaný a cestu späť.

9. Cestu osoby so psom alebo mačkou do vzdialenosti tisíc metrov od bydliska a cestu za účelom starostlivosti o hospodárske zvieratá a cestu späť.

10. Cestu späť z návštevy inej domácnosti, ktorú od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nenavštívila osoba z inej domácnosti a za podmienky, že od začiatku zákazu podľa uznesenia vlády SR č. 804 zo 16. decembra 2020 nebola vykonaná cesta do inej domácnosti.

11. Cestu za účelom vycestovania do zahraničia a cestu späť pri návrate zo zahraničia a cestu späť.

12. Pobyt v prírode vrátane individuálneho športu v rámci okresu, v prípade hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy a Košíc v rámci územia mesta, a cestu späť.

13. Cestu dieťaťa a jeho sprevádzajúcej osoby za rodičom alebo osobou, ktorá má právo styku s dieťaťom a cestu späť.

14. Cestu späť z rekreácie z nehnuteľnosti určenej na rekreáciu alebo z jej časti, kde sa zdržiavali len osoby z vlastnej spoločnej domácnosti alebo osoby inej domácnosti podľa bodu 10. bodu C.1 uznesenia vlády SR č.807 z 29. decembra 2020.

15. Cestu rodiča, inej oprávnenej osoby a cestu dieťaťa realizovanú v súvislosti s rozhodnutím súdu vo veci styku rodiča (prípadne inej oprávnenej osoby) s dieťaťom, vo veci striedavej osobnej starostlivosti alebo cestu realizovanú za účelom stretnutia sa s dieťaťom po dohode rodičov,

16. Cestu dieťaťa do a zo zariadenia starostlivosti o deti do troch rokov veku a materskej školy.

17. Cestu osoby do a zo školy alebo školského zariadenia.

18. Cestu za účelom sprevádzania dieťaťa alebo osoby podľa bodu 16. alebo 17. tohto uznesenia a cestu spať.

19. Osobu bez domova pri zabezpečovaní a presúvaní sa do zariadení sociálnych služieb a sociálnej pomoci.

Zdroj: Úrad vlády SR

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech