Veronika Osvaldová zo SmartHead spolu so svojím tímom vyvíja platformu spájúcu ľudí, ktorým nie je ľahostajné prostredie, v ktorom žijú

  • Myšlienka zodpovedného podnikania a správania sa voči nášmu okoliu stála za vznikom SmartHead, online platformy pre všetkých, ktorí chcú aktívne pomôcť pri zlepšovaní prostredia okolo nás. Svoju činnosť začínali popri inom podnikaní, potom sa s projektom presunuli do biznis inkubátora v InQb a teraz sídlia v co-workingovom centre 0100 Campus. V súčasnosti je firma rozšírená aj o tím v Dánsku a plánujú svoju myšlienku rozšíriť ďalej a  inšpirovať viac ľudí a firiem konať zodpovedne. 
smarthead1
archív SmartHead Co.
  • Myšlienka zodpovedného podnikania a správania sa voči nášmu okoliu stála za vznikom SmartHead, online platformy pre všetkých, ktorí chcú aktívne pomôcť pri zlepšovaní prostredia okolo nás. Svoju činnosť začínali popri inom podnikaní, potom sa s projektom presunuli do biznis inkubátora v InQb a teraz sídlia v co-workingovom centre 0100 Campus. V súčasnosti je firma rozšírená aj o tím v Dánsku a plánujú svoju myšlienku rozšíriť ďalej a  inšpirovať viac ľudí a firiem konať zodpovedne. 

Ahoj, Veronika, založila si zodpovednú firmu SmartHead. Ako si prišla na tento nápad?

Prišli sme na to spoločne s tímom a musel dozrieť správny čas. Pred štyrmi rokmi som mala vážnu športovú nehodu, ktorá mi otvorila ešte viac oči. Uvedomila som si najdôležitejšie veci o živote. Ako sme rýchlo pominuteľní, ale zároveň ako závisí ďalšie smerovanie našej spoločnosti od toho ako do nej prispejeme svojim konaním. Tento typ aktivít bol vždy súčasťou našich životov, aj keď sme to v tom čase nenazývali spoločensky zodpovednými aktivitami. Venovali sme sa tomu priebežne popri našej práci a neskôr podnikaní. Cítili sme, že to chceme robiť a dáva nám to zmysel. Uvedomujeme si, že spoločenská zodpovednosť je relatívne nová oblasť podnikania. My však chceme do nej investovať čas a energiu, pretože našou víziou je spraviť spoločenskú zodpovednosť atraktívnu pre všetky úrovne spoločnosti — jednotlivcov, firmy, organizácie, ale aj verejný sektor. Takisto chceme docieliť, aby podnikanie nabralo novú úroveň. Z čisto profit-seeking stratégie, usilujúcej sa iba o zisk, postupne presadzovať dôležitosť kombinácie profit-seeking stratégie so spoločenským dopadom. To znamená, že všetky druhy podnikania môžu prispieť. Od vytvárania team buildingov, kde sa ako tím vyberiete pomôcť prírode, až k adaptácii ekologických postupov pri výrobe. Každý malý čin sa počíta, dokáže prispieť k zmene k lepšiemu a správnym spôsobom inšpirovať ďalších.

Zdroj: archív SmartHead Co.

Ako vznikol názov SmartHead?

Za celou spoločnosťou, firmou a organizáciou stoja vždy jednotlivci. Myslím, že platí tvrdenie, že sloboda je spojená práve so zodpovednosťou. Zodpovednosťou za náš prístup k svojmu životu a životu okolo nás. SmartHead je osoba, ktorá si uvedomuje svoju slobodu a zodpovednosť v jednom. To, že môže ísť svojou cestou, napĺňať svoje ciele, ale zároveň pri svojich rozhodnutiach zohľadňuje život okolo seba. SmartHead je teda jednotlivec, firma, organizácia, ktorá popri plnení svojich cieľov berie ohľad na prostredie a svojim správnym konaním sa stáva inšpiráciou druhým.

Na jar sa zúčastníš Accelerator weeku v Oxforde. Tešíš sa? Čo očakávaš od tvojho pobytu v Anglicku?

Súťaž Chivas The Venture nám už teraz prináša veľa nových podnetov. Verím, že pobyt na Accelerator weeku bude pre nás nápomocný v ďalších krokoch a pomôže nám k napĺňaniu našej vízie. Je to pre nás príležitosť učiť sa od svetových mentorov, zlepšiť prezentovanie a inšpirovať sa ďalšími podnikateľmi, ktorých primárnym cieľom je priniesť svojim pôsobením zmysluplnú a dlhotrvajúcu hodnotu do sveta.

Vo vašom tíme ste siedmi, táto oblasť podnikania je naozaj špecifická. Čo je pre teba najdôležitejšie pri výbere spolupracovníkov?

Od začiatku pracujeme na tvorbe SmartHead na dobrovoľnej báze a už to je dostatočný filter na to, aby sme do firmy pritiahli tých správnych ľudí, ktorí vidia zmysel v tom, čo robíme a sú ochotní spraviť niečo navyše. A paradoxne sú to práve ľudia, ktorí sú úspešní vo svojom pracovnom živote, videli kus sveta, ale hľadajú zároveň väčší zmysel a vidia v SmartHead potenciál do budúcna. Som veľmi hrdá na to, s akými ľuďmi môžem v SmartHead pracovať, pretože za úspešnou firmou sú v prvom rade kvalitní ľudia.

Zdroj: archív SmartHead Co.

Získať prvotné financie na projekty nie je ľahké, o to viac v projektoch, ktoré sa zameriavajú na sociálne problematiky. Odkiaľ čerpáte prostriedky na fungovanie vy?

Fungovanie SmartHead je od začiatku financované prevažne z vlastných zdrojov. Keď sme spolu s Jančim, spoluzakladateľom SmartHead, nadobudli presvedčenie, že toto je tá správna vec, ktorej sa chceme venovať, pustili sme sa do toho naplno. Nebolo to vždy ľahké, pretože náš vývoj k súčasnému SmartHead si vyžadoval náročnú cestu. Poučili sme sa aj z vlastných chýb. Skúsenosti, ktoré sme nadobudli nás posilnili a formovali, aby sme boli lepšími. Na tejto ceste sme sa toho veľa naučili a otestovali sme sa aj ako tím, ako vieme pri sebe držať a prekonávať prekážky. O to sme silnejší a vážime si kvality a hodnoty jeden druhého, ktoré vkladáme do našej práce. Počas nášho vývoja nás finančne dvakrát podporila aj spoločnosť ESET, ktorej aj touto cestou chcem poďakovať za dôveru vloženú do našich rúk. CSR (ang. preklad CSR, Spoločenská zodpovednosť firiem) oblasť je jedinečná. Výzva vytvoriť finančnú stabilitu pri využití súčasných obchodných praktík si preto vyžaduje aj z našej strany jedinečné a kreatívne riadenie.

Zdroj: archív SmartHead Co.

S akými organizáciami a firmami spolupracujete?

V prvom rade sa snažíme spolupracovať a zviditeľniť tie firmy a organizácie, ktoré sú už teraz správnou inšpiráciou. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že je veľa firiem, ktoré idú príkladom v oblasti CSR. Som hrdá na to, že súčasťou SmartHead sú od jeho začiatku spoločnosti ako ESET, Pixel Federation, Slovenské elektrárne, Globsec, GAMO, Slovak Telekom, InQb, Lidl a ďalšie. Práve máme pred sebou účasť na panelovej diskusii ako jeden zo speakrov na tému leadership, ktorú organizuje spoločnosť Swiss Re pre svojich zamestnancov. Spoločne tak chceme hlbšie otvoriť otázku spoločenskej zodpovednosti v oblasti vedenia firiem. Z organizácií musím spomenúť najmä dve.

Prvá je mimovládna organizácia JA Slovensko, ktorú na Slovensko priniesol podnikateľ a filantrop Tomáš Baťa ml., ktorý sa angažoval mimo Baťovských závodov aj vo verejnom živote a založil Nadáciu Tomáša Baťu. Podnikanie vždy bral ako službu verejnosti. Práve s JA Slovensko pripravujeme užšiu spoluprácu a to doplnenie oblasti CSR do ich študijných programov. Teda študenti dostanú povedomie o CSR a na svojich vlastných firmách sa budú snažiť túto oblasť do podnikania aplikovať v praxi. Na konci študijného programu dosiahnuté výsledky odprezentujú na svojom CSR profile na SmartHead.

A druhá, s ktorou sme otvorili spoluprácu je organizácia Prestredoškolákov vedená šikovnými študentmi. Zúčastnili sme sa nedávno na jednom z ich organizovaných workshopov a rozprávali sme sa najmä o spoločenskej zodpovednosti a CSR. Takéto a ďalšie spolupráce pomáhajú šíriť myšlienku SmartHead a preto sme im veľmi naklonení.

Vysvetli nám, ako sa môžu ľudia zapojiť do projektov na SmartHead?

V princípe ide o to, že ak robíš niečo prospešné pre svoje okolie, tak to ukáž na SmartHead, aby si inšpiroval druhých. To je hlavná myšlienka platformy a takto sa tvoj príspevok nikdy nestratí.

Môžeš však zorganizovať aj vlastnú aktivitu a k tomu nájdeš inšpiráciu, ako na to, práve na SmartHead. Takto sa ti postupne budú aktivity zbierať a po určitom čase ti SmartHead bude slúžiť ako prehľad toho čo si zažil, ako si prispel, koho si na tejto ceste spoznal.

My napríklad pripravujeme našu voľnočasovú aktivitu s názvom “Slovensko, čistá príroda 2017” a ktokoľvek, kto má chuť sa zapojiť je srdečne vítaný. Pointa je, že keď sa rád venuješ turistike, určite na svojej ceste nájdeš odhodený plast, plechovku, alebo iný odpad. Stačí, keď ho vezmeš tam, kam patrí, do smetného koša. Keď tak spraví viac ľudí, na konci sezóny to vyhodnotíme a náš spoločný výsledok a pozitívny dopad môžeme v tímovom duchu osláviť spoločne.

Zdroj: archív SmartHead Co.

Zatiaľ pôsobíte na Slovensku a v Dánsku. Plánujete sa rozšíriť aj do iných krajín?

Fungovanie v online svete nám umožňuje šíriť myšlienku SmartHead oveľa rýchlejšie. Máme platformu, ktorá má výhodu jednoduchej technickej škálovateľnosti a je v našom záujme byť týmto smerom čo najefektívnejší. Pilota sme spustili na Slovensku a rozbiehame aktivity v Dánsku, zhodou okolností mal náš dánsky tím tento týždeň prednášku v Aarhuse, v druhom najväčšom meste v Dánsku. Mali sme už niekoľko stretnutí aj u našich českých susedov v Prahe a na budúci týždeň otvárame možnú spoluprácu vo Viedni so spoločnosťou, ktorá zabezpečuje dlhodobú stratégiu firiem v oblasti udržateľnosti a životného prostredia. Týmito a ďalšími krokmi pracujeme na tom, aby SmartHead vedeli používať aj mimo hraníc Slovenska a Dánska. Už teraz máme ľudí, ktorí nám fandia aj z iných kútov sveta, ako Británia, Francúzsko, USA, Brazília, Nový Zéland. Všetko závisí od našej práce a šikovnosti.

Veľa ľudí na ulici len tak vyhodí smeti na zem a robia veci, ktoré by nikdy vo svojej obývačke nedovolili. Čím si myslíš, že je táto ignorácia voči okoliu spôsobená?

Každý je rád, keď má okolo seba čisto. Chyba je možno v tom, ako vnímame to, čo je u nás doma a vonku. Veľakrát si ľudia svoje činy a následky neuvedomujú, prispôsobujú sa väčšine, alebo konajú nezodpovedne vtedy, ak si myslia, že ich nikto nevidí. Mnohí ľudia si ospravedlňujú svoje správanie slovami: “Však to robia všetci!”. Možné riešenie je práve v tom, že začneme svet brať ako jednu spoločnú obývačku, kde žijeme všetci a na každom z nás záleží, ako sa k tomuto spoločnému prostrediu postavíme. Ak nebudeme takto uvažovať, ďaleko sa nedostaneme.

Treba začať od seba a potom príde zmena aj z nášho okolia, na ktorú budeme svojim správaním vplývať. Vážme si to, čo máme a správajme sa aj vonku tak, akoby to bola naša obývačka, v ktorej sa chceme cítiť dobre.

Zdroj: archív SmartHead Co.

Daj nám inšpiráciu, ako ty prispievaš k zodpovednému správaniu sa voči prírode.

Práve som dočítala jednu skvelú knihu od nemeckého autora Petra Wohllebena s názvom Tajný život stromov. Autor knihy vedie ekologický lesný závod v nemeckom regióne Eifel a čerpá zo svojich dlhoročných skúseností lesníka. Vo svojej knihe odhaľuje pozoruhodné dych berúce fakty ako: stromy majú pamäť, vymieňajú si posolstvá a cítia bolesť, dokonca môžu dostať úpal a časom nadobudnúť vrásky. Stromy si uvedomujú ako prosperujú vďaka tomu, že sa darí celému lesu. Podporujú oslabené alebo choré jedince prepojeným podzemným systémom koreňov, aby sa zachovalo celé spoločenstvo. Ak hmyz napadne nejaký strom, ten začne vysielať vonné signály a všetky stromy v širokom okolí upozorní na nebezpečenstvo. Táto kniha mi odhalila iba niektoré z mnohých tajomstiev prírody a práve ten, kto ich pozná si ju o to viac váži a môže ju chrániť.

Snažím sa tráviť čo najviac času v prírode a cítiť ten dokonalý systém, ktorý nás obklopuje a my sme jeho prepojenou súčasťou. V rámci svojich možností, ak náhodou v prírode nájdem nejaké stopy po ľudskom zásahu, napr. odhodenú plastovú flašu, pokúsim sa jej pomôcť dostať sa tam kam po splnení jej “misie” patrí a to do koša, ideálne do recyklovaného odpadu. A možno ani netuším, koľko iných pozorovateľov ma sleduje a urobia v budúcnosti niečo podobné a práve o tom je pozitívna inšpirácia.

Máme tu začiatok nového roka. Aké sú vaše plány do roku 2017?

Nový rok sme začali s plným nasadením všetkých síl a tak chceme aj pokračovať. Rozrástli sme sa o nových ambasádorov a ďalších ľudí v tíme, ktorí nám pomáhajú s dizajnom, komunikáciou, technickým vývojom. Som sama prekvapená a veľmi vďačná za to, koľko šikovných ľudí SmartHead zaujal. Najbližšie máme na zreteli Accelerator week a úprimne veľmi sa na túto skúsenosť teším. Verím, že účasť v Oxforde a v celej súťaži Chivas The Venture nám pomôže v ďalších dôležitých krokoch, ktoré máme naplánované na rok 2017. V tíme máme pri komunikácii dobrý zvyk a to pri každom nasadení zmien na produkciu napísať si s našim CTO, Martinom Ďurišom, že: “SmartHead je opäť o kúsok lepší a krôčik za krôčikom sa nám ho darí vylepšovať”. A tento pocit zlepšovania chceme udržať naďalej aj počas roka 2017. Vidieť, že SmartHead oslovuje stále viac ľudí, firiem a organizácií, ktoré môžu byť inšpiráciou druhým. A aby sme prácu vykompenzovali so spoločnými zážitkami, ktoré nás ešte viac ako tím utužia, už teraz plánujem ako vezmem celý tím do Slovinska, kde je možná nádherná kombinácia zábavy, športu a prírody. Takéto chvíle mám osobne veľmi rada.

 

Najnovšie videá

Trendové videá