Viac zelene, nový parkovací systém a cyklochodníky. Staré Mesto predstavilo plán rekonštrukcie centra

 • Staré mesto v spolupráci Ateliérom Urban predstavuje verejnosti spôsob, akým bude postupovať v riešení Panenskej ulice
 • Nechýbajú v ňom informácie o parkovaní, ani nových cyklochodníkoch
 • Realizácia projektu momentálne prebieha a vychádza z podkladov manuálu z roku 2018
staremesto.sk/Ateliér Urban
 • Staré mesto v spolupráci Ateliérom Urban predstavuje verejnosti spôsob, akým bude postupovať v riešení Panenskej ulice
 • Nechýbajú v ňom informácie o parkovaní, ani nových cyklochodníkoch
 • Realizácia projektu momentálne prebieha a vychádza z podkladov manuálu z roku 2018

Manuál, v ktorom je všetko o starostlivosti o Panenskú ulicu a jej okolie. To, koľko stromov potrebuje, aký typ, koľko parkovacích miest má mať ulica či aká značka odpadkových košov má byť použitá. V plánovaní mesta niekedy nemusíš vidieť všetkú tú tvrdú prácu, ktorú odvádza mesto, urbanisti a architekti, ktorí sa snažia naše štvrte čo najviac zútulniť. Ešte v minulom volebnom období sa na popud Starého Mesta vypracoval manuál, ktorý má rekonštruovať Panenskú ulicu tvoriacu srdce širšej zóny, známej aj ako Evanjelická štvrť.

Manuál sa však vtedy neschválil, no teraz ja znova na nohách a ešte viac prepracovanejší. Objavil sa už oficiálne na stránkach Starého Mesta, ktoré dáva týmto najavo ako si predstavuje aby táto štvrť vyzerala.

Staré Mesto predpokladá, že finálny projekt by mohol byť prezentovaný v auguste a dotvorený ešte v septembri. Nasledovať bude realizačná časť. 

Manuál vypracoval Ateliér Urban pod vedením architekta Ľudovíta Urbana a na nových ilustráciách sa podielala ilustrátorka Betty Laurincová.

Zo 14 na 50 stromov

Primátor Matúš Vallo sa často na sociálnych médiách chváli tým, že odstránil parkovacie miesta z pred SNP a ďalších turistickejších miest a nahradil ich zeleňou. Mesto má v tom plány pokračovať aj na Panenskej ulici. 

Zverejnilo v oblasti mapu ako to so zelenými plochami vyzerá dnes a ako by to malo vyzerať po zavŕšení realizačnej časti. 

zdroj: staremesto.sk/Ateliér Urban

Zeleň sa stala spolu s riešením dopravy hlavnou témou participačného projektu. Zeleň je silne prítomná vo vnútroblokoch, v samotnom uličnom priestore až na výnimku na úseku Kozej ulice absentuje. Pozitívnym prvkom v oblasti je prevádzka detského ihriska v Slubekovej záhrade vo vnútrobloku Kozej a Podjavorinskej ulice. Potenciál záhrady pri Veľkom evanjelickom kostole je nevyužitý, do života ulice sa zapája iba pri výnimočných aktivitách,“ vysvetľujú architekti svoj zámer.

Manuál sa sústreďuje aj na špecifické typy stromov, ktoré na vyznačené miesta osadí. Z dnešných 14 by ich malo byť v budúcnosti 50. Je nevyhnutné vybrať taký, ktorý bude odolný pretrvať umiestnenie v mestskom prostredí, čo znamená, že navrhnuté druhy stromov musia spĺňať nasledovné požiadavky:

 • odolnosť voči suchu

 • odolnosť voči exhalátom

 • odolnosť voči posypovému materiálu

 • riadený tvar a veľkosť koruny

 • minimálna produkcia opadavých plodov a prvkov

 • odolnosť voči škodcom, chorobám a alergiám

Z hľadiska osadenia stromov v prostredí ulice je potrebné technickými opatreniami zabezpečiť ochranu koreňového systému pred zhutňovaním spevnených plôch a súčasne vytvoriť bariéru ochraňujúcu objekty a technickú infraštruktúru pred prerastaním koreňovým systémom stromov.

Architekti sa preto rozhodli stromy osadené v uličnom priestore ponechať vegetačnú vrstvu na povrchu ohradenú obrubníkmi.

zdroj: staremesto.sk/Ateliér Urban

Komplexný parkovací systém hlavného mesta

Redukcia pár parkovacích miest premávku v centre nevyrieši. Manuál preto predostrel návrh parkovacej a dopravnej politiky, ktorý je inšpirovaný európskymi metropolami.

Aktuálna kapacita tohoto systému v Berlíne je takmer 30 000 miest, Viedeň má kapacitu do 10 000 miest, v Prahe sú v okrajových častiach parkoviská s kapacitou 5 600 parkovacích miest.

V rámci Bratislavy, kde nie je vybudované žiadne funkčné parkovisko tohoto systému, je toto riešenie aktuálne na miestach kontaktu diaľničného systému so železničnými trasami a uzlovými bodmi trás električky. Tu je potenciál vybudovať 5000 parkovacích miest, čím by sa dosiahlo podstatné odľahčenie nielen statickej, ale aj dynamickej dopravy.

zdroj: staremesto.sk/Ateliér Urban

Mesto Bratislava, ale ani jej mestské časti nemajú prijatý funkčný model parkovacej politiky. Neexistuje reálny obraz o potrebách parkovania ani platný a odsúhlasený strategický koncept určujúci priority pre parkovanie rezidentov, pracujúcich v častiach mesta, návštevníkov a potrebnej dopravnej obsluhy. Vytvoreniu konceptu musí predchádzať podrobný dopravný prieskum, dopravná štúdia a podrobná štatistická analýza počtu,“ spomínajú vo svojom návrhu architekti.

Manuál navrhuje zavedenie zón pre zdieľanie parkovacích miest na uliciach, kapacít parkovania v rámci objektov a vydávania parkovacích kariet rezidentom a firmám.

Má za to, že vytvorenie podmienok na zdieľanie áut, bicyklov a motocyklov je jedným z predpokladov redukcie dopravného zaťaženia mesta statickou a dynamickou dopravou.

Návrh ráta asi s pätinovou redukciou počtu parkovacích miest. Z 289 stojísk by sa mal ich počet znížiť na 240. 

zdroj: staremesto.sk/Ateliér Urban
zdroj: staremesto.sk/Ateliér Urban

Po Bratislave konečne na bicykli? 

Zlepšovaním podmienok pre cyklistickú dopravu je nevyhnutné. Nielenže cesta bicyklom pomáha životnému prostrediu, je na niektorých miestach Bratislavy reálne rýchlejšia než autom.

Menej áut a znamená vytváranie komfortných cyklistických trás, možností na odstavenie a uzamknutie bicyklov. V častiach, kde vzhľadom na obmedzený profil ulice nie je možné vytvoriť samostatné pruhy pre cyklistov sa podľa architektov dajú riešiť.

Momentálne Panenská ulica úplne ignoruje cyklistov, ich pohyb nie je nijako determinovaný a jediná možnosť je spoliehať sa na spontánnu zhovievavosť šoférov. Stojany na odstavenie bicyklov riešia keď tak prevádzky sympatizujúce s cyklistami.

Manuál má za cieľ zlepšiť život v malých uličkách a prispôsobiť sa ich obyvateľom. Navrhuje riešenie, pri ktorom eliminovaním tranzitnej dopravy presmerovaním ulíc v riešenej oblasti je možné umiestniť trasy pre cyklistov tak, aby sa vytvorilo cyklistické prepojenie medzi priľahlou oblasťou a ostatnými časťami mesta.

Zamerané na detaily

Návrh je premyslený do detailu. A ak ťa zaujíma urbanizmus a ako vyzerá plánovanie mesta, odporúčame si ho prelistovať. Je na ňom spísaný každý detail, ktorý sa nachádza na verejnom priestranstve okolia Panenskej ulici. 

Aké materiály sa má na ktorý objekt použiť, aký typ verejného osvetlenia, jednoducho, každá maličkosť.

Pred týždňom si mohol vyjadriť názor aj ty. Staré mesto usporiadalo verejnú diskusiu, z ktorej robilo zápisky a pýtalo sa ľudí, ako si oni predstavujú Panenskú ulicu v budúcnosti. Väčšina riešila parkovacie miesta, iní zasa cyklochodníky. 

Po verejnej diskusii sa môžu v nasledujúcich dňoch niektoré opatrenia zmeniť, preto budeme článok ďalej aktualizovať. Info sa môžeš dozvedieť aj na stránkach Starého Mesta

zdroj: staremesto.sk/Ateliér Urban

zdroj: staremesto.sk/Ateliér Urban

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech