Viaceré pivárne a reštaurácie na Slovensku po korone už neotvoria. Celé odvetvie potrebuje peniaze

  • EÚ predstavila veľký balík odporúčaní pre firmy, ktoré podnikajú v pohostinstve a cestovnom ruchu
kaviareň
TASR/Cecilia Fabiano /LaPresse via AP
  • EÚ predstavila veľký balík odporúčaní pre firmy, ktoré podnikajú v pohostinstve a cestovnom ruchu

Korona opatrenia sa uvoľňujú postupne v celej Európe vrátane Slovenska. Koronavírus však zasadil európskemu cestovnému ruchu ranu, z ktorej sa nebude liečiť pár mesiacov, ale pár rokov. Straty podnikateľov v tomto segmente sa odhadujú až na 80-90 percent.

Európska komisia (EK) preto v minulú stredu, 13. 5. 2020, zverejnila odporúčania pre členské štáty EÚ, na oživenie podnikania v oblasti turizmu a dopravy (Tourism and Travel Package).

Táto komplexná stratégia zároveň rieši aj to, ako ponúknuť obyvateľom EÚ bezpečné možnosti pre oddych a rekreáciu, ktoré sú tak potrebné pre zotavenie sa z následkov koronakrízy. Slovenskí podnikatelia v cestovnom ruchu – prevádzkari hotelov a reštaurácií ako aj ich dodávatelia – vítajú uvoľnenie 4. fázy v SR a zároveň dúfajú, že odporúčania EÚ budú čoskoro realizované aj na Slovensku.

EÚ chce reštartovať sektor cestovného ruchu a dopravy

Služby v cestovnom ruchu (CR) – cestovanie, doprava, ubytovanie, stravovanie, relax a kultúra – prispievajú k HDP EÚ desiatimi percentami a zamestnávajú 12 miliónov ľudí. V dôsledku koronakrízy je teraz polovica týchto pracovných miest ohrozená.

Navyše, pre príjmy v CR je kľúčová letná sezóna a preto je potrebné urobiť všetko, aby podnikatelia mali možnosť poskytovať svoje služby a  neohroziť pritom svoje ani verejné zdravie. Z tohto dôvodu materiál EK predstavuje stratégiu na dlhšie obdobie, ktorá pokračuje aj po roku 2020.

pivo
zdroj: TASR/AP/Ronald Zak

Zaoberá sa témami ako štátna pomoc a poukazy na služby, využitie finančných programov EÚ, nástroje na zachovanie zamestnanosti i podpora lokálneho turizmu. V kontexte týchto problémov závažného rozmeru navrhuje vytvoriť aj program na rozvoj európskeho turizmu v horizonte roku až do roku 2050.

Pohľad podnikateľov v gastre a cestovom ruchu

Snahy EK vítajú podnikatelia v cestovom ruchu a ich dodávatelia združení v celoeurópskych organizáciách: HOTREC – zastupuje záujmy hotelov, reštaurácií a kaviarní, Food Drink Europe – zastupuje priemyselnú výrobu jedál a nápojov, Food Service Europe – reprezentuje poskytovateľov cateringových služieb, EFFAT – odborová organizácia pre oblasť stravovacích služieb, poľnohospodárstva a cestovného ruchu.

Tieto organizácie upozorňujú, že európski podnikatelia v CR očakávajú straty za prvý kvartál 2020 vo výške 80 – 90%. Európania totiž zvyknú minúť na služby v gastro sektore (kaviarne, reštaurácie, krčmy) asi tretinu svojho rozpočtu na potraviny a nápoje.

Kvôli korona opatreniam, ktoré zavreli gastro podniky, chýbajú teraz tieto peniaze nielen podnikateľom v gastre, ale aj ich dodávateľom – výrobcom potravín i alkoholických a nealkoholických nápojov.

Bez ohľadu na to, kedy dôjde k úplnému uvoľneniu vládnych reštrikcií, sa podnikatelia v stravovacích službách musia pripraviť na dlhé obdobie fungovania v obmedzenom režime, ktoré bude zároveň spojené so zvýšenými nákladmi na hygienu a bezpečnosť.

pivo krčma
zdroj: TASR/AP/Petr David Josek

EÚ preto vyzýva národné vlády, aby koordinovali svoje úsilie na pomoc sektoru cestovného ruchu. Odporúča vytvoriť program dlhodobej pomoci na obnovenie sektora služieb v reštauráciách, hoteloch, doprave a kultúre. Medzi navrhovanými opatreniami sú podpora zachovania zamestnanosti, zníženie DPH na stravovacie služby, vybrané druhy potravín a nápojov, rôzne typy poukazov na naštartovanie spotreby.

Zároveň sa nezabúda na sprievodné hygienické opatrenia zamerané na ochranu zdravia, lebo tieto budú základom obnovenia dôvery zákazníkov v bezpečnosť využívania týchto služieb. Subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu a ich dodávatelia vyzývajú vlády na čo najskoršie prijatie odporúčaní EK.

Pivovarníci to vidia podobne

Podobne ako hotelieri a dodávatelia potravín a nápojov to vidia aj európski pivovarníci (Brewers of Europe). Vyzývajú EK, aby v rámci Európskeho plánu pre návrat do normálu po COVID- 19 zriadila pracovnú skupinu pre gastro a cestovný ruch. Reštrikciami kvôli COVID-19 je postihnutá tretina európskeho trhu s pivom a mnohé pivárne a malé pivovary sa po „korone“ už neotvoria.

Pivovarníci pripomínajú, že pivárne a reštaurácie budú medzi poslednými prevádzkami, ktoré sa otvoria. Vzhľadom na to, že pivovarníctvo je súčasťou európskych tradícií a kultúrneho dedičstva, vzťahuje sa na neho európska stratégia na záchranu cestovného ruchu. Pivovarníci preto zdôrazňujú dôležitosť koordinovaného postupu krajín pri uvoľňovaní zákazov a včasné zverejnenie podmienok znovuotvorenia.

pivo krčma
zdroj: TASR/AP/Petr David Josek

Pre ekonomicky udržateľné oživovanie gastro sektora bude nevyhnutná podpora národných vlád. Účinné nástroje sú zníženie DPH na stravovacie služby, nealkoholické nápoje a čapované pivo, granty, pôžičky, či flexibilita v znižovaní spotrebnej dane pre malé pivovary.

Pivovarníci však vítajú všetky riešenia, ktoré zredukujú straty pre reštaurácie i pivovary a zároveň neohrozia zdravie zákazníkov či zamestnancov.

Zdroje: ZHRSR, TASR, SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech