Video: Celé pred­sta­ve­nie Modelu X Elo­nom Mus­kom

Rišo Néveri / 30. september 2015 / Tools a produktivita

Pozri si celé pred­sta­ve­nie nového Modelu X od Tesly v podaní Elona Muska, ktorý je síce geniálny inži­nier a vyná­lezca, ale svoje pre­zen­tačné schop­nosti by si tro­cha mohol vycib­riť. #noha­te­E­lon… Kaž­do­pádne nový elek­tro­mo­bil je na svete a už sa nevieme doč­kať, kedy si ho vyskú­šame :).

Zdroj: teslamotors.com

Pridať komentár (0)