Vieme koľko zarábajú slovenskí muži. Pred ženami majú náskok o stovky eur 

  • Rozdiel medzi mzdami žien a mužov na Slovensku sa v roku 2019 znížil len nepatrne
  • Priemerná mzda žien na Slovensku stále dosahovala len necelých 80 % zo mzdy mužov
conn
Unsplash/ Markus Spiske
  • Rozdiel medzi mzdami žien a mužov na Slovensku sa v roku 2019 znížil len nepatrne
  • Priemerná mzda žien na Slovensku stále dosahovala len necelých 80 % zo mzdy mužov

Muži zarábali podľa najnovších údajov mesačne v hrubom 1 399 eur, ženy o 283 eur menej – 1 116 eur. Najväčšie rozdiely v platoch medzi oboma pohlaviami boli v Trenčianskom, v Žilinskom a v Bratislavskom kraji.

Štatistický úrad SR zverejňuje údaje o mzdách mužov a žien v SR za rok 2019 v súvislosti s Medzinárodným dňom rovnosti v odmeňovaní (International Equal Pay Day), ktorý sa prvýkrát z iniciatívy OSN pripomína tento rok práve 18. septembra. Jeho cieľom je podporiť zrovnoprávnenie odmeny za prácu rovnakej hodnoty medzi mužmi a ženami. Aktuálne dáta potvrdili pretrvávajúce rodové nerovnosti v odmeňovaní za prácu na Slovensku.

Odstup celkových miezd žien a mužov na Slovensku v dlhodobom sledovaní sa však zmenšuje, rozdiel klesol z hodnoty 25,3 % v roku 2008 na vlaňajších 20,2 %.

Najväčšie rozdiely v ohodnotení za prácu vyjadrené v percentách boli minulý rok v Trenčianskom, Žilinskom a v Bratislavskom kraji. Ženské zárobky zaostávali za mužskými o viac ako 23 %. Výraznejšie rozdiely boli tiež vo vekových skupinách nad 35 rokov – ženy mali nižšie zárobky až o štvrtinu. Naopak mladší zamestnanci mali platy žien a mužov vyrovnanejšie, vo vekovej kategórii 25 až 30 rokov boli ženské mzdy nižšie len o 12 %.

Na plat vplývajú predsudky aj vzdelanie

Taktiež platí, že u žien tvorí základná mzda väčší podiel z celkového zárobku. Zásadnejší rozdiel sa prejavil najmä vo vyplácaných prémiách a odmenách. Ženy ich mali až o 45 % nižšie ako muži.

„Medzi faktory, ktoré vplývajú na pomalší rast miezd žien oproti mzdám mužov, patria najmä vzdelanie a zastúpenie mužov a žien v jednotlivých nízko alebo vysoko príjmových ekonomických činnostiach a zamestnaniach,“ zdôraznil Ivan Chrappa, riaditeľ odboru štatistiky práce a vzdelávania Štatistického úradu SR.

Mzdové rozdiely tiež ovplyvňujú aj zakorenené predsudky o vhodnosti mužov a žien vykonávať určité práce (funkcie), postup v zamestnaní a participácia na vedúcich funkciách ako aj materské a rodičovské povinnosti. Nezanedbateľný vplyv má aj celkové množstvo odpracovaných hodín a nadčasov najmä v súvislosti so starostlivosťou o závislé osoby v domácnosti.

Zdroje: Štatistický úrad SR, un.org

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech