Vieme, kto na Slovensku zarába najmenej a kto naopak najviac

  • Údaje o priemerných mzdách zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Najnižšia v histórii je aj nezamestnanosť
  • Slovensku sa ekonomicky darí a priemerná mzda vzrástla najviac za posledných 11 rokov
pixabay
pixabay
  • Údaje o priemerných mzdách zverejnil Štatistický úrad Slovenskej republiky
  • Najnižšia v histórii je aj nezamestnanosť
  • Slovensku sa ekonomicky darí a priemerná mzda vzrástla najviac za posledných 11 rokov

Priemerná nominálna mzda medziročne vzrástla o 9,7 %. Ide o najvyšší nárast za posledných 11 rokov.

V ktorých odvetviach sa zarába najviac?

V 1. polroku 2019 dosiahla priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hos­po­dár­stve hodnotu 1 062 eur. Medziročne sa zvýšila o 8,4 % a reálna mzda vzrástla o 5,8 %. Rast nominálnej mzdy bol v 2 polroku rýchlejší ako v rovnakom čase minulý rok. Štatistiky nezahŕňajú údaje o podnikateľoch a živnostníkoch.

pixabay
zdroj: pixabay

Najviac sa zarába vo finančnom sektore a poisťovníctve

Zatiaľ, čo priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR dosiahla v 2. štvrťroku 2019 hodnotu 1 101 eur a v jedná sa o spomínaný nárast o 9,7 %, najvyššiu úroveň priemernej mzdy, nad 1 890 eur, dosiahli zamestnanci v odvetviach finančné a poisťovacie činnosti, informácie a komunikácia ako aj dodávka elektriny, plynu a pary.

Práve hospodárstvo dosiahlo v porovnaní s 2. štvrťrokom predchádzajúceho roka nárast o 9,7 % a ide o najvyšší medziročný rast priemernej mzdy od prvého štvrťroka 2008. Po zohľadnení miery inflácie rast reálnej mzdy dosiahol 7 %. Sezónne očistená priemerná mzda oproti 1. štvrťroku 2019 vzrástla o 2,9 %.

mesacna_mzda_2_Q/Statistický úrad
zdroj: mesacna_mzda_2_Q/Statistický úrad

Najmenej zarobíš v službách

Medziročne mzda vzrástla vo všetkých odvetviach, relatívne najrýchlejšie vo verejnej správe a obrane (o 20,3 %), v oblasti dodávky elektriny, plynu a pary o 16,7 %, ubytovacích a stravovacích službách (o 15,9 %) a v umení, zábave a rekreácii (o 14,3 %). Vysoké prírastky zaznamenali aj mzdy v oblasti vzdelávania a v odvetví zdravotníctvo a sociálna pomoc (zhodne o 12,6 %).

V jedenástich odvetviach však bola mzda nižšia ako v priemere hospodárstva SR. Najnižšiu priemernú nominálnu mzdu mali už tradične zamestnanci v ubytovacích a stravovacích službách, ktorá dosiahla výšku 657 eur. Platy v stavebníctve sa dosiahli výšku 740 eur.

pixabay
zdroj: pixabay

Viac si môžeš prečítať tu>>Danko chce, aby dôchodky rástli spolu s priemernou mzdou. Tento krok však ohrozí aj peniaze mladých Slovákov

Okrem Bratislavského sa nad úroveň 1000 eur dostali ďalšie dva kraje 

Z územného hľadiska bola mesačná nominálna mzda vyššia, ako je priemer za celé hospodárstvo SR, iba v Bratislavskom kraji, kde dosiahla 1 368 eur. V ostatných krajoch sa pohybovala od 832 eur v Prešovskom kraji a do 1 033 eur v Trnavskom a Košickom kraji.

Vo všetkých krajoch bolo tempo rastu priemernej mzdy vysoké a v troch krajoch SR zaznamenal nominálny rast úroveň nad 10 %. Tieto zvýšenia sa týkali Banskobystrického kraja, kde narástli o 11,3 %, v Košickom kraji o 11 % a Nitrianskom kraji o 10,4 %.

Pre Banskobystrický región sú to historicky najvyššie medziročné rasty miezd od roku 2005 a týka sa to momentu, od ktorého sa zverejňujú údaje za jednotlivé štvrťroky. Košický a Nitriansky kraj mali v priebehu tohto obdobia len raz vyšší rast ako v aktuálnom období, v období pred krízou Košický kraj v 1. štvrťroku 2005 a Nitriansky kraj v 1. štvrťroku 2008.

Súčasne náskok Bratislavského kraja v absolútnej hodnote mzdy je tak vysoký, že aj napriek nižšiemu relatívnemu rastu oproti väčšine ostatných krajov dosiahol tento región najvyšší prírastok v absolútnej hodnote o 110 eur.

Viac si môžeš prečítať tu>>Sú Slováci leniví? Každý piaty mladý človek sa v našej krajine nevzdeláva či nepracuje 

Extrémne nízka nezamestnanosť

Najvyššia miera nezamestnanosti sa v súčasnosti pohybuje pod 20 % a to v Rimavskej Sobote. Dlhodobo je najvyššia miera nezamestnanosti na východe Slovenska, kde sa situácia tiež postupne zlepšuje. Nedostatok pracovných miest núti mladých a ľudí v produktívnom veku región opúšťať.

Upsvar mapa nezamestnanosti
zdroj: Upsvar mapa nezamestnanosti

 

Zdroje: TS Štatistický úrad SR, UPSVaR,

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech