VÚB banka vo svojej reklame prestrelila. Rada pre reklamu rozhodla, že zavádzala Slovákov

  • VÚB banka sa stala jednou z tém zasadnutia Rady pre reklamu
  • Jej reklama totiž podľa zadávateľa podnetu na jej bojkot otvorene zavádza divákov
  • Rada podnet prijala ako opodstatnený
Youtube / VÚB Banka
  • VÚB banka sa stala jednou z tém zasadnutia Rady pre reklamu
  • Jej reklama totiž podľa zadávateľa podnetu na jej bojkot otvorene zavádza divákov
  • Rada podnet prijala ako opodstatnený

„Tí, ktorí chcú investovať rozumne, vložia svoje úspory do Kombiproduktu a znásobia svoje úspory,“ hovorí herečka Petra Polnišová v reklame na VÚB banku.

Jej cieľom bolo odprezentovať finančný produkt, ktorý „kombinuje istotu termínovaného vkladu s úrokom až 3% a výhody investovania do fondov“. Občasný humor a občasné reklamné zveličovanie však nedokáže vykryť jednu veľkú chybu.

Problémovým je práve výrok „znásobenie úsporov“. Rade pre reklamu prišla v rámci podnetu detailné vyjadrenie od sťažovateľa.

„Kombiprodukt delí vloženú sumu na dve časti – prvá vo výške tretiny vkladu ide na termínovaný účet, kde banka garantuje zvýhodnený úrok 3 % ročne, ale len na prvých 12 mesiacov. Následne sa vklad úročí štandardnou sadzbou pre ročné vklady (tá je aktuálne 0,05 % ročne). Druhá dvojtretinová časť ide do fondov, pričom klient si môže vybrať z ponuky siedmych fondov. Tieto fondy za posledné 3 roky dosiahli celkové zhodnotenie -5,89 % až +6,49 %. Reklama VÚB hovorí o znásobení úspor. Slovo znásobiť podľa slovníka slovenského jazyka znamená: mnohonásobne zväčšiť. Z pohľadu na to, ako sa uvedené fondy vyvíjali a aké sú sadzby termínovaných vkladov, je toto spojenie vyslovene zavádzajúce,“ vysvetľuje banka vo vyjadrení pre Radu pre reklamu.

Zobraziť celú galériu (1)
zdroj: Youtube / VÚB Banka

Rada pre reklamu uznala, že termín „znásobiť“ sa v tomto prípade nehodí, keďže u divákov vytvorí ilúziu signifikantného zväčšovania ich peňazí. To však nie je pravdivé, keďže podiel sa môže navýšiť len o menšiu čiastku. Množstvo peňazí rozhodne nevzrastie po násobkoch. Reklama bola teda označená za klamlivú a potenciálne zavádzajúcu, čím výrazne porušila Kódex.

„Cieľom reklamy bolo v danom prípade komunikovať nový, špecifický finančný produkt a AK RPR akceptuje, že zadávateľ využil v rámci jednotlivých scén určitú mieru humoru a reklamného nasadenia, ktoré v tomto prípade upozorňujú na prípadné možné riziká investovania do iných komodít a takéto čiastočne nadnesené spracovanie reklamy nepovažuje za prehnané, či neetické. Ako prehrané však komisia vníma informovanie o možných benefitoch v podobe znásobenia úspor. Spôsob ako bol tento výraz komunikovaný vo vzťahu k obrazovej zložke reklamy celkom nevystihuje realitu, vysvetľuje Rada.

Zdroj: Rada pre reklamu

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech