Vyparia sa zo vzťahu a už nikdy sa neukážu. Bolestivý nový trend napovedá o človeku viac, ako sme si doposiaľ mysleli

  • Ľudia, ktorí sa vo vzťahovom živote stretli s ghostingom, vedia, že to nie je nič príjemné
  • Kto však za týmto bolestivým ukončením vzťahu najčastejšie stojí?
  • To skúmala nová štúdia publikovaná v Acta Psychologica
  • Ľudia, ktorí sa vo vzťahovom živote stretli s ghostingom, vedia, že to nie je nič príjemné
  • Kto však za týmto bolestivým ukončením vzťahu najčastejšie stojí?
  • To skúmala nová štúdia publikovaná v Acta Psychologica

Či už si to pripúšťame, alebo nie, osobnosť človeka hrá vo vzťahovom živote obrovskú úlohu. To, ako začíname vzťahy, ako sa správame, keď sme v nich, ako sa končia. Všetko úzko súvisí s našimi osobnostnými črtami, dobrými aj zlými.

O jednom zo spôsobov, ako môžeš vzťah skončiť, hovorí aj anglický výraz ghosting. Ten sa vzťahuje na ukončeniu vzťahu tým, že sa prestaneš danej osobe ozývať, odstrániš ju zo sociálnych sietí, jednoducho sa stratíš.

vzťahy štúdia ghosting
zdroj: Unsplash/Cody Black

Ľudia v temnej triáde nás priťahujú

Týmto spôsobom sa zaoberala nová štúdia publikovaná v Acta Psychologica. Peter K. Jonason z univerzity v Padove a jeho tím zistili, že túto stratégiu považujú za prijateľnejšiu ľudia s vysokými črtami temnej triády.

Táto triáda hovorí o troch osobnostných rysoch – psychopatii, machiavelizme a narcizme. Osoby patriace do tejto skupiny sú v krátkosti neempatické a namyslené. Zaujímavé je, že ľudia sú typicky priťahovaní k tým, ktorí majú temnú triádu práve pre povrchný šarm.

Ako uvádza Just In Feed, takíto ľudia sú skvelí manipulátori. Okrem toho vedia, ako riadiť ich dojmy a dokonca vyžarovať dôveru. V ich prípade sa nedá hovoriť ani o morálke, tá im totiž chýba.

Ghosting je prijateľnejší v krátkych vzťahoch

Účastníci štúdie, 341 mužov a žien z Ameriky, dostali najprv definíciu ghostingu. Následne prijali vyjadrenia týkajúce sa vlastností temnej triády, pričom s nimi súhlasili alebo nesúhlasili. Patrili tam výroky, ako napríklad „nie je múdre prezrádzať svoje tajomstvá“, „ľudia ma považujú za prirodzeného vodcu“ a „odplata musí byť rýchla a škaredá“.

Účastníci tiež uviedli, do akej miery súhlasia s tvrdením, že ghosting je prijateľným spôsobom, ako ukončiť krátkodobý alebo dlhodobý vzťah. Nakoniec prezradili, či v minulosti s niekým takto ukončili kontakt, uvádza Science Alert.

vzťahy štúdia ghosting
zdroj: Unsplash/Hannah Busing

Tím zistil, že ľudia, ktorí dosiahli vyššie skóre v črtách temnej triády, mali tendenciu považovať ghosting za prijateľnejší, aspoň v kontexte krátkodobých vzťahov.

Nie je prekvapením, že všetci účastníci považovali ghosting za prijateľnejší skôr v kratších ako dlhodobých vzťahoch.

Nižšia úroveň empatie

Ako informuje Research Digest, tím vedcov naznačil, že nižšia úroveň empatie medzi ľuďmi s vlastnosťami temnej triády by mohla pomôcť vysvetliť výsledky. Ľudia, ktorí majú väčšie črty psychopatie a machiavelizmu, majú tendenciu mať nižšiu úroveň empatie.

To znamená, že sa nedokážu vcítiť do bolesti človeka, ktorého odmietnu ghostingom. V dôsledku toho im jednoducho nevadí, ak vzťah ukončia týmto spôsobom – im to totiž neublíži.

Je však dôležité brať výsledky s rezervou. Bez ohľadu na to, aký frustrujúci alebo zraňujúci môže byť ghosting, priraďovať nezdvorilé správanie pri randení k psychopatii pravdepodobne nemusí byť úplne objektívne.

Zdroje: Just In Feed, Science Alert, Research Digest

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie