Wealt­hi­co: Čes­ký star­tup, kto­rý sa pus­til do kryp­to­mien!

Peter Kováč / 12. júla 2014 / Business

Wealthico.com je výni­moč­ná web plat­for­ma. Posky­tu­je veľ­mi jed­no­du­chú a ľah­kú sprá­vu finan­cí ulo­že­ný­ch v rôz­ny­ch kryp­to­me­ná­ch. V prí­pa­de, že máte Dodge­co­in, Bit­co­in a iné dru­hy kryp­to­mien, Wealt­hi­co je to pra­vé rie­še­nie.

Wealthico je hlavne zaujimavé riešenie (platforma) z dôvodu poskytovania osobnej štatistiky pre viac ako 300 kryptomien.

Čo dokáže?

  • automatické trackovanie Bitcoinových adries a ďalších 80 kryptomien
  • Jednoduchý a prehľadný systém kariet s možnosťou premenovania aj ich zoradenie
  • Bezpečný systém iba pre čítanie - nepracuje s žiadnymi heslami
  • Registrácia aj prihlásenie cez sociálne siete
  • Podpora prepočtov na rôzne meny

Wealthico je veľmi mladý Pražský startup, ktorý odštartovala trojica ľudí na čele so zakladateľom Karolom Javurkom. V súčasnosti hľadajú nových členov tímu, ktorí im pomôžu v oblasti  SW developmentu. Tento mesiac sa im podarilo vypustiť Android verziu, ktorú si môžete stiahnuť práve TU.

Zdroj: lupa

Pridať komentár (0)