Win­do­ws 10 zadar­mo pre všet­ký­ch!

Lukáš Gašparík jr. / 19. marca 2015 / Tools a produktivita

Spo­loč­nosť Mic­ro­soft ozná­mi­la, že aktu­ali­zá­cia na novú gene­rá­ciu ich ope­rač­né­ho sys­té­mu Win­do­ws 10 bude úpl­ne zadar­mo. Dokon­ca aj pre drži­te­ľov nele­gál­ne­ho soft­wa­ru.

 

Hovorca spoločnosti Microsoft sa vyjadril nasledovne: "Každý kto má už v súčasnosti nainštalovaný náš operačný systém Windows, bude mať jeho aktualizáciu na nový Windows 10 úplne zadarmo. Dokonca aj pirátske verzie, ktoré sa týmto krokom zlegalizujú. Veríme, že naši zákazníci si tak začnú uvedomovať hodnotu nášho operačného systému a nebudú sa už tak ďalej šíriť jeho pirátske verzie."

 

 

Aktualizácie bude možné vykonať v priebehu roka po uvedení systému na trh. Vykonať tak môžu všetci používatelia operačných systémom Windows 7 a 8. Microsoft týmto krokom len zdôrazňuje to, že ich hlavným cieľom je získanie čo najväčšieho počtu používateľov, aj za cenu nižšieho zisku. Hovorca Microsoftu dokonca vyhlásil, že do konca roku 2015 sa ich Windows 10 stane najobľúbenejším operačným systémom na svete. Nový Windows 10 by mal byť na trh uvedený už toto leto, preto nám zostáva len čakať, či tento krok bude správnym a či sa potvrdí výrok Microsoftu o najobľúbenejšom operačnom systéme.

 

 

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)