Y Soft sa stal hlav­ným par­tne­rom star­tup akce­le­rá­to­ra JIC STAR­CU­BE

Lukáš Gašparík jr. / 1. júna 2015 / Tools a produktivita

Naj­star­ší čes­ký star­tup akce­le­rá­tor JIC STAR­CU­BE ozná­mil svoj­ho hlav­né­ho par­tne­ra pre rok 2015. Je ním brnen­ská spo­loč­nosť Y Soft, glo­bál­ny líder v tla­čo­vý­ch rie­še­nia­ch a tech­no­ló­giá­ch 3D tla­če. Y Soft poskyt­ne star­tu­pom kon­zul­tá­cie svo­ji­ch exper­tov, vrá­ta­ne šéfa spo­loč­nos­ti Vác­la­va Much­na. Takis­to im ponúk­ne aj pod­po­ru pri pro­to­ty­po­va­ní a know-how v oblas­ti glo­bál­nej expan­zie a manaž­men­tu.

 

"Y Soft je pevne zviazaný so startupovou komunitou a sám seba s 270 zamestnancami po celom svete považuje za globálne startup. V JIC sme sami začínali a okrem toho máme v skupine fond Y Soft Ventures zameriava na startupy kombinujúce hardvér a softvér. Partnerstvo sa STARCUBE je tak úplne logickým dôsledkom," uviedol zakladateľ a šéf spoločnosti Y Soft Corporation Václav Muchna.

 

 

Tímom prijatým do akcelerátora odovzdá Muchna svoje skúsenosti v dvoch workshopoch zameraných na strategický manažment a riadenie rozvoja firmy zo startupu na korporáciu. Účastníci JIC STARCUBE sa stretnú aj s prevádzkovým riaditeľom Marcelom Fejtkem a technickým riaditeľom Ondrejom krajíčku. Rad biznis tém v rámci programu predstaví aj manažér a partner fondu Y Soft Ventures Miloš Sochor. Fond už v minulosti investoval do niekoľkých firiem, ktoré začínali na JIC, napríklad do Startup Organize Tube alebo do spoločnosti Comprimato.

 

 

O tom, ktorí nováčikovia budú môcť využiť podporu zo strany Y Soft, sa rozhodne až po uzatvorení prihlasovania do STARCUBE. To tento rok prebehne od 1. júna do 31. júla 2015. Počas augusta potom zástupcovia JIC a partnerov akcelerátora vyberú maximálne desať tímov, ktoré prestížny trojmesačný program absolvujú. Záverečná súťaž JIC STARCUBE show, kde porota vyberie prvé tri startupy, sa uskutoční 3. decembra 2015. Viac informácií nájdete na www.jic.cz/starcube.

Pridať komentár (0)