Za 3 roky uro­bil tisíce fotiek, aby sme si mohli pozrieť krátke video

Lukáš Dubovský / 30. januára 2016 / Zo Slovenska

Možno to najk­raj­šie video, aké uvi­díš o Slo­ven­sku.

Pavol Láš­tic sa 3 roky potu­lo­val, po okolí orav­skej obce Zázrivá s foto­apa­rá­tom na krku. Výsle­dok je v skutku dych­be­rúci, veď posúďte sami…

The way Fairy-tale Zázrivá je časoz­berné video z túla­nia sa po mojej rod­nej dedinke Zázri­vej a jej pri­ľah­lých kop­coch a doli­nách. Je to vlastne taká cesta seba­poz­ná­va­nia, počas kto­rej som strá­vil veľa času v čis­tej Orav­skej prí­rode, kde som čer­pal ener­giu a nápady a tiež pokoj v duši, lásku a radosť, ktoré mi prí­roda ponúkla.
Tento krátky film pozos­táva z tisí­cov fotiek, ktoré som vyfo­til za posledné 3 roky a zachy­tá­vajú krásu ktorá je všade okolo nás. Často sa stačí len pozrieť z okna alebo vybe­hnúť za humná. :)

pripravenevspolupraci_vedelisteze

Zdroj: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)