Za porušenie ti môžu napariť až 17-tisíc eur pokutu. Slováci by sa mali vyhnúť zaužívanej „neresti“

  • To, či toto nariadenie poistenec porušuje, sa dá zistiť veľmi jednoducho
  • Mysli na svoje povinnosti a vyhni sa mastnej pokute
Na snímke sú bankovky
Ilustračný obrázok, Pixabay/MabelAmber
  • To, či toto nariadenie poistenec porušuje, sa dá zistiť veľmi jednoducho
  • Mysli na svoje povinnosti a vyhni sa mastnej pokute

Azda každý dospelý Slovák skončil minimálne raz na „péenke“. Za dočasne práceneschopného musí občana uznať ošetrujúci lekár a tento občan teda začne poberať nemocenské dávky za podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení. Nie všetci však vedia, že okrem Sociálnej poisťovne ho môže kontrolovať aj samotný zamestnávateľ. 

O tom, ako by sa mal práceneschopný poistenec správať, ho informuje lekár. Odvíja sa to od jeho zdravotného stavu.

„Liečebný režim závisí od povahy ochorenia. To znamená, že poistenec nesmie vykonávať zárobkovú činnosť, na ktorú bol uznaný dočasne práceneschopným, musí dodržiavať čas povolených vychádzok, pri niektorých ochoreniach musí ležať, nesmie fajčiť a požívať alkoholické nápoje alebo sa nesmie zdržiavať v pohostinských zariadeniach a v určený deň sa musí dostaviť na kontrolnú prehliadku k ošetrujúcemu lekárovi,“ informuje Sociálna poisťovňa.

To, či poistenec liečebný režim porušuje, sa zisťuje prostredníctvom kontroly dodržiavania liečebného režimu. Ide o kontrolu, ktorú možno vykonať na podnet posudkového lekára, ošetrujúceho lekára, zamestnávateľa alebo na podnet inej fyzickej osoby alebo právnickej osoby. Vždy je nutné vykonať ju v prípade, že o ňu požiada predseda súdu alebo vedúci prokurátor. 

Táto kontrola sa vykonáva v byte dočasne PN osoby s jeho súhlasom, no môže sa tak stať aj na mieste, kde sa podľa potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti táto osoba zdržuje. Dodržiavanie režimu kontroluje určený zamestnanec Sociálnej poisťovne, ktorý tak môže urobiť sedem dní v týždni, čiže aj počas víkendu, voľných dní a sviatkov.

V prípade, že poistenec počas kontroly nie je zastihnutý doma, kontrolór mu v schránke zanechá Oznámenie o vykonaní kontroly. Poistenec tak musí kontaktovať útvar lekárskej posudkovej činnosti v príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, kde má nárok preukázať dôvod svojej neprítomnosti.

Pokuta za porušenie PN môže byť vysoká

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Sociálna poisťovňa, Humanet.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá