Zabijak zdravia a vzťahov. Vyhorenie je novou metlou ľudstva

  • Prepracovanosť môže viesť k syndrómu vyhorenia
  • Ak strácaš motiváciu, zamysli sa, či ním netrpíš aj ty
ľudia dav v meste
Ilustračný obrázok, Pixabay/Manfred Antranias Zimmer
  • Prepracovanosť môže viesť k syndrómu vyhorenia
  • Ak strácaš motiváciu, zamysli sa, či ním netrpíš aj ty

Syndróm vyhorenia je známy veľkej časti populácie. Pravdupovediac, prepracovanosť sa stala v tomto uponáhľanom svete normálnou záležitosťou. Jej dôsledkom však veľmi často môže byť práve vyhorenie.

Nové prieskumy dokonca ukazujú, že ide o celosvetový problém. Syndróm vyhorenia sa javí ako medzinárodná kríza, ktorá postihuje nielen spoločnosť, ale aj organizácie a firmy.

Dokážeš ho pomenovať?

O syndróme vyhorenia sa diskutuje čoraz viac. Aj napriek tomu, že existujú presné definície, niekedy môže byť ťažké ho pomenovať. Avšak, isté je, že hlavným znakom je nadmerný alebo chronický stres.

Ako uvádza Help Guide, príznaky môžu byť spočiatku takmer neviditeľné. Je však dôležité všímať si, ako reagujeme na pracovné prostredie a či máme chuť ráno vstať z postele. Niekedy to môže byť len zlý deň.

vyhorenie ženy výskum svet syndróm vyhorenia
zdroj: Unsplash/Magnet.me

Ak sa však príznaky nedocenenia, preťaženosti či slabej motivácie stupňujú, mal by si zvýšiť pozornosť. Syndrómu vyhorenia sa totiž dá predísť – samozrejme, ak nezanedbáš prevenciu. Jeho následky môžu mať vplyv nielen na tvoj pracovný život, ale aj súkromný a spoločenský.

Celosvetový problém

Ani zďaleka nejde o príjemnú záležitosť. Ako uvádza WHO (Svetová zdravotnícka organizácia), vyhorenie značne vplýva na produktivitu človeka, čo má dopad aj na konečný výsledok práce.

O tom, že ide o celosvetový problém, dnes už nemožno pochybovať. Spoločnosť Microsoft píše o prieskume, ktorý zahŕňa 20 000 ľudí v 11 krajinách po celom svete. Ukázalo sa, že takmer 50 percent zamestnancov a 53 percent manažérov v práci vyhorelo.

Prieskum zoskupuje ľudí z Austrálie, Nového Zélandu, Číny, Indie, Japonska, Francúzska, Nemecka, Spojeného kráľovstva, Brazílie, Kanady a, v neposlednom rade, aj zo Spojených štátov amerických.

Uznanie má moc

Na čele rebríčka stojí Írsko. Totižto prieskum ukázal, že zamestnanci v Írsku trpia syndrómom vyhorenia a stresom častejšie ako zamestnanci v iných európskych krajinách. Tieto údaje potvrdzuje aj ďalší prieskum.

vyhorenie ženy výskum svet syndróm vyhorenia
zdroj: Unsplash/Thought Catalog

Uskutočnila ho spoločnosť Gallup, pričom tentokrát bol zameraný iba na Írsko. Ako uvádzajú autori, až traja z desiatich opýtaných írskych zamestnancov uviedli, že pociťovali syndróm vyhorenia „veľmi často“ alebo „stále“.

Tento prieskum však skúmal aj koreláciu medzi uznaním zamestnancov a ich blahobytom. Napokon, uznanie sa ukázalo ako jeden z najúčinnejších nástrojov, ako zlepšiť pohodu vo firme a jednoduchšie dosiahnuť strategické ciele.

Toxické správanie

O nič lepšie na tom nie je ani Ázia. Štúdia spoločnosti McKinsey & Company zistila, že takmer každý tretí zamestnanec v tejto oblasti pociťuje príznaky syndrómu vyhorenia. Ide pritom najmä o ženy.

„Ženy hlásili vyššiu úroveň vyhorenia, symptómov depresie a úzkosti,“ uvádzajú autori štúdie. Medzi dôsledky syndrómu vyhorenia však nepatrí len zhoršená pracovná schopnosť, ale aj problémy s duševným zdravím.

vyhorenie ženy výskum svet syndróm vyhorenia
zdroj: Unsplash/Elisa Ventur

Autorov však zaujímalo aj to, čo takéto masívne vyhorenie spôsobilo. Zarážajúcim faktorom je dominantné toxické správanie zo strany šéfov či nadriadených. Do skupiny týchto vplyvov však patrí aj neschopnosť oddeliť súkromný a pracovný život.

Vyhárajú aj malí podnikatelia

Inflácia a nedostupnosť tovaru majú vplyv aj na psychiku podnikateľov. Prieskum v USA totiž ukázal, že syndrómom vyhorenia trpia najmä majitelia malých firiem. Ako uvádza štúdia, až 48 percent takýchto podnikateľov zažívalo alebo zažíva syndróm vyhorenia.

Mnohí sa obávajú kolísania cien energií a tovaru či problémov s dodávateľským reťazcom. Aj napriek tomu, že majitelia malých podnikov si svojimi službami sú istí, vládne medzi nimi strach z toho, čo prinesie budúcnosť.

Tieto skutočnosti značne prispievajú k syndrómu vyhorenia. Podnikatelia vo svojej práci trpia chronickým stresom, čo prináša vyčerpanosť, negatívne postoje a aj slabý pracovný výkon.

Obrovská záťaž

Syndróm vyhorenia je častý aj v Európe. Podľa prieskumu, ktorý zverejnil portál Statista, na to mala vplyv aj pandémia koronavírusu.

Zarážajúcim údajom je, že až 66 percent respondentov v Poľsku priznalo problémy s vyhorením. Hneď za ním nasledovali naši susedia z Česka, kde má príznaky vyhorenia 59 percent obyvateľov.

Jednoducho, pandémia koronavírusu priniesla mnohým ľuďom neisté časy. Obrovská časť Európy musela pracovať z domu, čím vznikol nesúlad medzi pracovným a osobným životom. Naopak, iní pracovníci, a to najmä zdravotníci, prešli obrovskou záťažou.

Prevencia a otvorená diskusia

Štatistiky jasne ukazujú, že syndróm vyhorenia sa stal celosvetovým problémom, ktorému je potrebné postaviť sa čelom. Avšak, vzhľadom na všetky výzvy a tlaky, ktorým pracovníci a ich zamestnávatelia čelia, to môže byť náročné.

Ideálne by bolo, ak by sa syndrómu vyhorenia jednoducho dalo predísť. Zabezpečiť to môže nielen lepšia pracovná atmosféra, nižší nátlak, ale najmä prevencia a otvorená diskusia aj o týchto témach.

O tom, ako so syndrómom vyhorenia bojovať, sme sa porozprávali s mentálnou koučkou Janette Šimkovou. Prioritou je podľa nej pravidelné dopĺňanie energie. Spôsobov je veľa, no niekoľko z nich nájdeš aj v našom článku.

Zdroje: Help Guide, WHO, Microsoft, Work Human, McKinsey, Capitalone, Statista

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá