Zamest­nan­ci si vytvo­ri­li ste­ny plné super­hr­di­nov iba pomo­cou nále­piek

Michal Králik: Sketcher.sk / 8. apríla 2015 / Tools a produktivita

Sku­pi­na zamest­nan­cov, s fád­ny­mi ste­na­mi v kan­ce­lá­rii, sa roz­hod­la si tro­cha upra­viť ich nud­ný pries­tor naoko­lo. Roz­hod­li sa na to pou­žiť cel­ko­vo 8024 fareb­ný­ch nále­piek. Zamest­nan­ci pri­šli dob­ro­voľ­ne do prá­ce počas víken­du a zača­li s nale­po­va­ním por­tré­tov rôz­ny­ch super­hr­di­nov a iný­ch komik­so­vý­ch postáv na ste­ny ich pra­cov­né­ho pries­to­ru.

 

Starostlivo vybraná paleta farieb vytvára kompozíciu nadživotných veľkostí. Na stenách tak môžete vidieť rôznych superhrdinov, ako je napríklad spiderman, superman, batman a iní superhrdinovia, ktorí strážia tieto kancelárie. Zaujímavý nápad ako si vytvoriť kreatívne prostredie, v ktorom sa bude lepšie pracovať.

 

Ako vyzeralo pracovisko na začiatku

 

Predtým a teraz. Rozdiel posúďte sami :)

 

Pomocou 8024 nálepiek sa mohli začať robiť zmeny

 

Návrh, ako by mal vyzerať Kapitán Amerika.

Návrh, ako by mal vyzerať Kapitán Amerika.

 

A jeden víkend sa zmenil na hravú prácu.

 

Všetci boli hneď radšej zo svojho pracovného prostredia

 

Ako je vidieť, tak zamestnanci mali zo svojho pracoviska hneď väčšiu radosť!

 

Výsledný efekt stojí zato!

 

Výsledný efekt stojí zato! Čo poviete na takú formu dekorácie pracoviska?

 

Zdroj: http://imgur.com/a/3TxjM

Pridať komentár (0)