Zarobiť tu vieš aj 2 670 eur: Pre prijatie do policajného zboru musíš splniť špecifické požiadavky

  • Uvažuješ nad tým, že by si sa pridal do radov Policajného zboru?
  • Ak áno, tu je niekoľko podmienok, ktoré budeš musieť splniť, ak chceš uspieť
na snímke sú policajtky a policajné auto
Ilustračná fotografia, Polícia Nitriansky kraj
  • Uvažuješ nad tým, že by si sa pridal do radov Policajného zboru?
  • Ak áno, tu je niekoľko podmienok, ktoré budeš musieť splniť, ak chceš uspieť

Úvaha o služobnom pomere v Policajnom zbore môže byť pre mnohých zaujímavá a atraktívna. Ak sa rozhodneš nasledovať túto cestu, musíš spĺňať niekoľko špecifických kritérií, ktoré sú podrobne stanovené zákonom a procesom prijímacieho konania.

Vek a občianstvo

Prvou podmienkou pre prijatie do Policajného zboru je byť štátnym občanom Slovenskej republiky a mať viac ako 21 rokov. Toto obmedzenie zabezpečuje, že iba dospelí a zodpovední jedinci sú oprávnení stať sa členmi tejto štátnej inštitúcie, uvádza rezort vnútra.

Bezúhonnosť a spoľahlivosť

Zákon vyžaduje, aby uchádzači o prijatie do Policajného zboru boli bezúhonní. To znamená, že nemôžu mať žiadne právoplatné odsúdenia za úmyselné trestné činy ani nepodmienečné tresty odňatia slobody.

Bezúhonnosť sa preukazuje prostredníctvom odpisu z registra trestov. Okrem toho, uchádzači nesmú nadmerne konzumovať alkoholické nápoje alebo užívať omamné látky alebo psychotropné látky, ktoré môžu spôsobiť závislosť.

Polícia dáva pozor na prezidentov
zdroj: Startitup

Vzdelanie

Pre príjem do Policajného zboru je vyžadované určité vzdelanie. Uchádzači musia mať úplné stredné vzdelanie s maturitou alebo vysokoškolské vzdelanie.

Zdravotná spôsobilosť

Fyzická a psychická spôsobilosť uchádzačov sa preveruje prostredníctvom fyzických, psychologických a lekárskych vyšetrení. 

Tomuto vyšetreniu sa nepodrobujú občania nad 50 rokov (muži) a nad 40 rokov (ženy). Okrem toho musia spĺňať požiadavky na fyzickú zdatnosť stanovené ministerstvom vnútra SR. Každý uchádzač musí byť schopný plávať.

Ovládanie štátneho jazyka

Ovládanie slovenského jazyka je kľúčovou schopnosťou pre príslušníkov Policajného zboru. Uchádzači sa podrobia previerke ovládania štátneho jazyka v špecializovaných zariadeniach Ministerstva vnútra SR.

Trvalý pobyt na Slovensku

Uchádzači musia mať trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

evakuácia aupark
zdroj: TASR/Jakub Kotian

Členstvo v politickej strane

Ku dňu prijatia do štátnej služby v Policajnom zbore nesmú byť uchádzači členmi politickej strany alebo politického hnutia.

Právna spôsobilosť

Uchádzači musia byť schopní vykonávať právne úkony v plnom rozsahu.

Zákonnosť činností

Ku dňu prijatia do Policajného zboru musia ukončiť činnosti, ktorých vykonávanie je zakázané podľa relevantných zákonov.

Voľba absolvovania vojenskej služby

Od roku 2004 už nie je absolvovanie základnej vojenskej služby podmienkou pre prijatie do Policajného zboru.

policajné autá
zdroj: TASR/Dano Veselský

Prijímacie konanie a požadované dokumenty nájdeš na druhej strane >>>

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: MVSR, Platy.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá