Železo, Zamat, Nožnice – nová výstava ti ukáže, ako padala totalita

 • Vernisáž, ktorú pripravilo občianske zrduženie Post Bellum, môžeš navštíviť už dnes v Novej Cvernovke
 • Post Bellum ju pripravilo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie
 • Vernišáž ti prinesie potrebné fakty, ale aj zaujímavé príbehy, ktoré sa dotýkali pádu totality
Post Bellum/1989
Post Bellum/1989
 • Vernisáž, ktorú pripravilo občianske zrduženie Post Bellum, môžeš navštíviť už dnes v Novej Cvernovke
 • Post Bellum ju pripravilo pri príležitosti 30. výročia Nežnej revolúcie
 • Vernišáž ti prinesie potrebné fakty, ale aj zaujímavé príbehy, ktoré sa dotýkali pádu totality

Občianske združenie Post Bellum a Nadácia Cvernovka pripravili pri príležitosti 30. výročia pádu Železnej opony výstavu „Železo Zamat Nožnice: Ako padala totalita“. Názov výstavy je odkazom na detskú hru kameň, papier, nožnice.

Čo nájdeš na výstave v Novej Cvernovke?

 • Veľké kalendárium mapujúce dobu od roku 1946 až po rok 1991 priblíži eróziu totality vo všetkých jej súvislostiach.
 • Video inštaláciu úryvkov z príbehov aktérov a aktériek revolúcie z Československa, Poľska a Rumunska.
 • Atmosféru doby priblíži výber fotografií bežného dizajnu z predrevolučných rokov zo zbierok Slovenského centra dizajnu.
 • Projekciu z doteraz nepublikovaných záberov z obdobia okolo revolúcie od Jána Šebíka.
 • Dobovú atmosféru doplní ambientná zvuková inštalácia Mariana Jaslovského.
 • V papierovej podobe vychádza publikácia vo forme novín s dobovými faximíliami a analýzou pôvodných dvanástich požiadaviek Verejnosti proti násiliu a Koordinačneho výboru slovenských vysokoškolákov z 25. novembra 1989.

Súčasťou výstavy je aj výtvarná reflexia revolučných udalostí. Tri umelkyne zo zoskupenia DZIVE – Natália Jarembáková, Slavomíra Ondrušová, Ivana Šáteková – v deň vernisáže živou kresbou reagovali na veľkoformátovú koláž z totalitných reálií od Paľa Čejku.

Dokončovanie kresby prebiehalo aj počas vernisáže výstavy, 28. októbra, v deň výročia vzniku prvej Československej republiky, čím usporiadatelia zdôraznili kontinuitu dejinných udalostí, smerujúcich k našej slobode a autonómii.

„Rok 1989 patrí medzi najvýznamnejšie dejinné udalosti našej novodobej histórie. Nechceme poučovať, chceme ponúknuť množstvo informácií v kontexte doby, ale aj ich reflexiu zo súčasnosti. Napríklad prostredníctvom časovej osi môžete nazrieť do obsahovej, ale aj vizuálnej podoby dôležitých udalostí východného bloku Európy. S dôrazom na aktivity, ktoré predznamenávali pád režimu,” hovorí riaditeľka občianskeho združenia Post Bellum Sandra Polovková.

Súčasťou výstavy sú i organizované vzdelávacie a zážitkové aktivity pre študentov a študentky základných a stredných škôl v realizácii Post Bellum a občianskeho združenia Edudrama.

Do revolučných procesov sa však zákonite zavŕtalo aj viacero ,červotočov demokracie’. I revolúciu robili len omylní ľudia. Účelom výstavy preto nie je heroizovať všetko, čo sa udialo, ale poskytnúť základné informačné východisko pre ďalšiu diskusiu.

Kultúrne a kreatívne centrum Nová Cvernovka prevádzkuje Nadácia Cvernovka, ktorá bola založená v roku 2015 za účelom zveľaďovania kultúrnej, spoločenskej a materiálnej hodnoty bývalého priemyselného areálu Cvernovej továrne v Bratislave na Páričkovej ulici. V roku 2016 sa umelci a kreatívci spolu s nadáciou presťahovali do budovy bývalej chemickej školy a internátu na Račianskej v Novom meste,“ doplnila Sandra Polovková.

Výstava mohla vzniknúť vďaka podpore partnerov ako je Európa pre občanov: Európska pamäť, Veľvyslanectvo americkej ambasády na Slovensku, Fond na podporu umenia, Regionálna dotačná schéma Bratislavského samosprávneho kraja, Ars Bratislavensis, Slovenské múzeu dizajnu.

O Post Bellum

Post Bellum SK je občianske združenie, ktoré od roku 2008 na Slovensku vyhľadáva a dokumentuje spomienky pamätníkov kľúčových momentov 20. storočia. Zaznamenáva príbehy a snaží sa rozprávať ich ďalej.

„Veríme, že konkrétne ľudské osudy sú tou najlepšou cestou k poznaniu vlastnej minulosti. Zaujímajú nás pohľady na dejiny z rôznych strán a každý príbeh pamätníka rozpráva o dilemách, ktorým museli naši rodičia, starí rodičia a prarodičia čeliť. Stavia nás pred otázku, ako by sme sa v podobných situáciách zachovali my,“ vysvetlila riaditeľka Post Bellum Sandra Polovková.

Pamätníci kľúčových momentov 20. storočia rýchle umierajú. Aj to je jeden z dôvodov, prečo Post Bellum považuje za dôležité zachovať ich spomienky aj pre ďalšie generácie, ktoré už nebudú mať možnosť sa s nimi osobne stretnúť. Rozhovory s pamätníkmi sprístupňujeme zadarmo prostredníctvom medzinárodného internetového archívu Pamäť národa.

„Do svojich aktivít zapájame žiakov a študentov. Oceňujeme hrdinov z radov obyčajných ľudí, spolupracujeme so zahraničím. Sme partnerskou organizáciou českej verejne prospešnej spoločnosti Post Bellum, ktorá vznikla už v roku 2001. Naším spoločným záujmom je skúmať z rôznych perspektív ako sa Čechom a Slovákom žilo v spoločnom štáte a v období totality,“  vysvetlila Polovková.

Aktivity za pamäť

 • Post Bellum hľadá a dokumentuje príbehy pamätníkov dôležitých udalostí 20. storočia v rámci projektu Príbehy 20. storočia.
 • Pripravuje akcie vo verejnom priestore – zaujímavé príbehy pamätníkov prezentujeme širokej verejnosti pomocou výstav na slovenských námestiach.
 • Realizuje zážitkové – pedagogické workshopy a diskusie pre základné, stredné a vysoké školy, ktoré účastníkom umožnia zažiť niektoré dilemy 20. storočia „na vlastnej koži“.
 • Vytvori mobilnú aplikáciu Miesta pamäti národa – interaktívneho spievodcu, vďaka ktorému sa môžeš zoznámiť s napínavými príbehmi 20. storočia priamo na miestach, kde sa odohrali.
 • Spoluorganizuje súťaž Príbehy 20. storočia pre žiakov základných, stredných škôl a pre dospelých, ktorou motivujeme verejnosť zapojiť sa do pátrania po zaujímavých príbehoch vo svojom okolí.
 • Každoročne slávnostne udeľuje Ceny pamäti národa, ktorými oceňuje osobnosti, ktoré vo svojom živote dokázali, že „česť, sloboda a ľudská dôstojnosť nie sú iba prázdne slová“.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech