Zopár rád pre sku­točne produktívny works­pace

Ľudovít Nastišin / 14. mája 2015 / Tools a produktivita

Máte pocit, že s vami váš works­pace neladí? S týmito tipmi môžete pre­me­niť váš home office na sku­točne produktívne miesto, kde vám pôjde všetko oveľa rýchlejšie.

Ak patríte aj vy k 86 % ľudí, ktorí pri­znali, že sa nechajú počas práce z domu často krát vyrušiť zo svojho sústredenia, tak vás tento Home Office Style Guide môže naozaj zau­jať a poskytnúť vám skvelú inšpiráciu.

Nedávny výskum, ktorý uskutočnili Sam­sung a Uni­ver­zita Leeds ukázal, že sú to práve spolubývajúci (36 %), domáce práce (36 %), televízia (27 %) a domácie zvie­ratá (15 %), ktoré vedú rebríček príčin vyrušenia od práce u ľudí pracujúcich z domu. Sam­sung chcel všet­kým s týmto problémom pomôcť a tak spo­jil sili s interérovou dizajnérkou, sty­lis­t­kou a autor­kou Abi­gail Ahern, aby spolu vytvo­rili Sam­sung Home Office Style Guide. Tento nový look­book je plný tipov a rád pre works­pace pre­menu.

1. Zaob­sta­rajte si zaob­lený moni­tor

Zaob­lený moni­tor nie je len este­tická záležitosť, omnoho rýchlejšie vás vtiahne do vášho pracovného sveta.

2. Vytvorte si zóny

Nikto nesedí rád celý deň za sto­lom. Určite si samos­tatné miesto pre vyba­vo­va­nie telefonátov, na čítanie materiálov alebo na 15 minút spánku.

3. Ozdobte si steny

Zožente si nejaký motivačný plagát a zaveste ho na stenu. Ak robíte sami na seba, nie­kedy sa vám zíjde trošku tej motívácie, ktorá vás nakopne.

4. Poria­dok, poria­dok, poria­dok!!!

Udržuje si svoj works­pace čistý a to nie len od bežného odpadu. Snažte sa skryť všetky káble, ktoré naozaj pôsobia veľmi rušivo. Nie­kto má na tlačiareň alebo scan­ner vlastnú skrinku, len aby nepôsobili rušivo.

5. Vôňa pomáha

Tento tip nefi­gu­ruje medzi tými naj, ale Ahern ape­luje na vplyv vône na motiváciu. Každá izba potre­buje definujúcu vôňu. Tie vedia ovplyv­niť aj našu náladu a preto to aspoň vyskúšajte, možno to spraví zázrak.

Sam­sung Home Office Style Guide si môžete pozrieť TU.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Zdroj: creativebloq.com 

Pridať komentár (0)