Zúčastníš sa volieb? Prinášame ti jednoduchý návod, ako úspešne odvoliť

  • Podľa Štatistického úradu SR sa týchto parlamentých volieb môže zúčastniť až približne 213-tisíc prvovoličov
  • Počet všetkých oprávnených voličov pritom predstavuje takmer 4,5 milióna obyvateľov
  • Aký je postup pri voľbách?
BeFunky-collage-11
TASR
  • Podľa Štatistického úradu SR sa týchto parlamentých volieb môže zúčastniť až približne 213-tisíc prvovoličov
  • Počet všetkých oprávnených voličov pritom predstavuje takmer 4,5 milióna obyvateľov
  • Aký je postup pri voľbách?

Podľa Štatistického úradu SR sa týchto parlamentých volieb môže zúčastniť až približne 213-tisíc prvovoličov. Počet všetkých oprávnených voličov pritom predstavuje takmer 4,5 milióna obyvateľov.

Podľa sociológa Pavela Haulíka je však pre väčšinu prvovoličov politika „španielska dedina“. „Začínajú poznávať, ako sa politika tvorí a aké sú v nej pravidlá. Nemajú ju ešte zažitú. Proces jej osvojenia sa u nich deje cez sociálne siete a kamarátske skupiny,“ uviedol Haulík pre SITA.

Čítaj viac TU>>Vďaka tejto stránke zistíš v priebehu pár minút, koho by si mal voliť

Ďalším problémom nielen pre prvovoličov môže byť to, že nie sú dostatočne oboznámení so spôsobom voľby, či ďalšími súvisiacimi povinnosťami a informáciami. Rozhodli sme sa preto zosumarizovať všetky základné informácie o tom, ako v sobotu 29. februára úspešne odvoliť.

V prípade, ak ešte stále nevieš, koho budeš voliť, v tvojom rozhodovaní ti môže napomôcť stránka volbydoparlamentu.sk.

Kde môžeš voliť?

Voľby do NR SR prebiehajú na celom území Slovenskej republiky 29. februára. Volebné miestnosti budú otvorené od 7:00 do 22:00 hod. V niektorých prípadoch však môže byť vyhlásený začiatok hlasovania aj skôr.

V prípade, ak si v stanovenom termíne požiadal o vydanie hlasovacieho preukazu, voliť môžeš v ktoromkoľvek volebnom okrsku. Možnosť o vydanie hlasovacieho preukazu je ešte možné využiť do piatka 28. februára, avšak už len osobne, v mieste trvalého pobytu.

Volebné miestnosti sa nachádzajú najmä na školách či mestských úradoch. V schránke by si mal každý nájsť kompletný zoznam politických strán a kandidátov a taktiež aj údaje o tom, kde konkrétne sa nachádza jeho volebný okrsok.

zdroj: TASR

Postup samotného hlasovania

Po príchode do volebnej miestnosti musíš okrskovej volebnej komisii preukázať svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. V prípade, ak volíš mimo trvalého bydliska, spolu s občianskym preukazom predkladáš aj hlasovací preukaz. Následne ti komisia vydá hlasovacie lístky a prázdnu obálku, ktorá obsahuje odtlačok úradnej pečate.

Pred hlasovaním sa odoberieš do osobitného priestoru (za volebnú plentu). Z hlasovacích lístkov si vyberieš len jeden, na ktorej sa nachádza strana, ktorej si odhodlaný dať svoj hlas.

Na hlasovacom lístku môžeš zakrúžkovať maximálne 4 kandidátov, avšak nemusíš krúžkovať nikoho. V prípade ak zakrúžkuješ viac ako 4 kandidátov, hlas pre kandidátov bude neplatný a započíta sa len hlas pre danú stranu. Hlasovací lístok vložíš do obálky a následne vhodíš do hlasovacej urny.

zdroj: TASR

Práva a povinnosti voličov

Môže nastať aj prípad, že sa pri krúžkovaní pomýliš alebo poškodíš volebný lístok. V tom prípade si povinný celú sadu hlasovacích lístkov vložiť do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustíš priestupku, za ktorý ti bude uložená pokuta 33 eur. Okrsková komisia ti v tomto prípade na požiadanie vydá nové hlasovacie lístky.

Ministerstvo vnútra taktiež upozorňuje, že volič, ktorý sa zo závažných dôvodov nemôže dostaviť do volebnej miestnosti má právo požiadať okrskovú komisiu o vykonanie hlasovanie do prenosnej volebnecj schránky.

Pri voľbách sa myslí taktiež aj na zdravotne postihnutých, ktorí pre svoje postihnutie nemôže vložiť obálku do volebnej schránky. V tom prípade ju do nej na jeho požiadanie môže vložiť iná osoba, musí to však byť v jeho prítomnosti a nemôže to byť žiaden z členov okrskovej volebnej komisie.

Zdroje: minv.sk, SITA

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech