13 zvie­rat vytvo­re­ných z 13 kru­hov, presne ako v prí­pade loga Twit­ter

Ľudovít Nastišin / 11. júna 2016 / Zaujímavosti

Dorota Pan­ko­wska sa inšpi­ro­vala jed­no­du­chos­ťou loga Twit­teru, ktoré je vytvo­rené z 13 kru­hov. Dala si výzvu, či za podob­ných pod­mie­nok dokáže aj ona vytvo­riť nejaké zvie­ratá.

Zo začiatku sa 13 kru­hov zdalo veľmi málo a Dorota mala obavu, že nie­ktoré zvie­ratá nebudú vôbec roz­poz­na­teľné, no výsle­dok je vskutku prek­va­pu­júci. Čo na to povieš?

Poster-Walrus-650-575968ded6b02__605Poster-Giraffe-650-575968c6300eb__605
Poster-Frog-650-575968c249330__605Poster-Whale-650-575968e2324ee__605Poster-Toucan-650-575968da7201d__605Poster-Rabbit-650-575968d6b6654__605Poster-Owl-650-575968d239560__605Poster-Mouse-650-575968ce8920f__605Poster-Monkey-650-575968c9ecfbd__605Poster-Fox-650-575968bf3b354__605Poster-Elephant-650-575968bb19029__605Poster-Dog-650-575968b6537b2__605Poster-Cat-650-575968b271757__605sketcher_banner

Zdroj: Sketcher.sk, Zdroj foto­gra­fií: boredpanda.com

Pridať komentár (0)