15 skve­lých a zau­jí­ma­vých vyná­le­zov, kto­ré zjed­no­du­šia náš život

Ľubica Račeková / 30. apríla 2016 / Business

Kaž­do­den­ný život nebol nikdy jed­no­duch­ší…

Šikov­ný budík, vďa­ka kto­ré­mu vsta­ne­te z poste­le hneď, ako zazvo­ní. Pre jeho vypnu­tie je totiž nut­né, aby ste sa naň posta­vi­li.

160605-R3L8T8D-620-Stand-Up-To-Wake-Up-Simple-As-That-1

foto: architecturendesign.net

Žeh­lia­ca doska a zrkad­lo v jed­nom

159155-R3L8T8D-650-1737-1foto: aissalogerot.com

Pohodl­ná nabí­jač­ka

160005-R3L8T8D-650-Klupa-za-parkove-budunosti-4158905-R3L8T8D-650-10

foto: arts.mit.edu

Mat­rac, kto­rý zabrá­ni tomu, aby ste stŕp­li

159005-R3L8T8D-650-133332_343664432395657_1819408491_o

foto: Cudd­le­Matt­ress

Noč­ný sto­lík a sto­lík do poste­le v jed­nom

159805-R3L8T8D-650-avca-criticacom

foto: hiperoriginal.com

Skve­lý výmy­sel na pra­nie topá­nok

159255-R3L8T8D-620-19-genius

foto: architecturendesign.net

Sto­lič­ka, vďa­ka kto­rej vaše sva­ly stá­le pra­cu­jú

158955-R3L8T8D-620-10952096_631979406957318_485128158910039242_n

foto: pinterest.com

Prak­tic­ký val­ček na maľo­va­nie

159355-R3L8T8D-620-348765

foto: architecturendesign.net

Žela­tí­no­vá pra­chov­ka

160705-R3L8T8D-650-zzzz

foto: facebook.com

Bater­ky na dobí­ja­nie

159705-R3L8T8D-650-Appendix3

foto: amazon.com

Vyhrie­va­ný nôž na krá­ja­nie stu­de­né­ho mas­la

160655-R3L8T8D-650-zz (1)

foto: boredpanda.com

Skú­ter, kto­rý môže­te zlo­žiť

160155-R3L8T8D-650-moveo-lo-scooter-elettrico-pieghevole-da-antro-p1060242

160105-R3L8T8D-650-moveo-lo-scooter-elettrico-pieghevole-da-antro-p1060213foto: veicolielettricinews.it

Cyk­lis­tic­ký batoh s bez­peč­nost­ným disp­le­jom

159055-R3L8T8D-650-1382573063SeilFoto01159605-R3L8T8D-650-75c29c82dcdd497443e9729f69d1424f_large

foto: the-clu.com

Pre­nos­ná zásuv­ka na solár­nu ener­giu

159905-R3L8T8D-650-e297e467d5fc3fc93d12288912bd91ae159205-R3L8T8D-650-177

foto: behance.net

Bicy­kel budúc­nos­ti

159955-R3L8T8D-650-ec1d0194848977c54e159452036283ad_large

foto: architecturendesign.net

vedeliSteZe_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: behance.net

Pridať komentár (0)