5 dôvo­dov pre­čo inves­to­vať do .com domé­ny

Mirka Pastierová - websupport.sk / 23. marca 2015 / Tools a produktivita

Keď­že viac ako 288 mili­ó­nov domén je už zare­gis­tro­va­ný­ch a všet­ky štvor­pís­me­no­vé domé­ny sú už obsa­de­né, nájsť kva­lit­nú .com domé­nu je čoraz nároč­nej­šia úlo­ha. Prej­di­te si nasle­du­jú­ci zoznam dôvo­dov, pre­čo by ste to nema­li vzdá­vať a mali inves­to­vať do znač­ky, kto­rá bude mať názov s dostup­nou .com domé­nou.

 

1. Voľná .com doména je detektorom voľnej ochrannej známky

Pri zakladaní firmy je dôležité mať unikátny názov, ktorí sa dá registrovať ako ochranná známka. Ak má váš názov obsadenú .com doménu je oveľa väčšia šanca, že nebude mať ani voľnú ochrannú známku a vy tak môžete hneď šetriť financie na právnikov a svoj čas.

 

2. Medzinárodnosť je stále .com

Ak má vaša firma potenciál globálneho rastu alebo sa už prezentuje v zahraničí, vaši obchodní partneri, alebo klienti automaticky predpokladajú, že máte stránku s doménou .com. Predstavte si, že vás budú hľadať a na doméne nenájdu vás, ale zaparkovanú doménu alebo konkurenciu.

 

 

3. Google vás uprednosní

Ak využívate doménu .sk, Google vás síce uprednostní v lokálnych výsledkoch, nebude to už však platiť pre globálne vyhľadávanie. V globálnom kontexte totiž Google vo výsledkoch na vyššie pozície umiestni v porovnaní s .sk doménou výsledok s doménovou príponou .com.

 

4. Domény .com majú stále najvyššiu hodnotu

Domény s príponou .com mali vždy dominantnú pozíciu a tento stav naďalej pretrváva. K septembru 2014 predstavoval podľa Verisign celkový počet registrovaných .com domén takmer 115 miliónov. Za posledný rok narástol počet registrácií .com domén o ďalších 6,8%. Domény s príponou .com sú stále najviac preferované a aj najviac zaujímavé z investičného hľadiska. V zozname domén, ktoré boli predané za najvyššie sumy sú len tie, ktoré majú príponu .com.

 

5. Ušetríte desiatky tisíc eur

V momente registrácie vás .com doména stojí pár eur. Ak si ju ale hneď nezaregistrujete, jej odkúpenie vás môže neskôr stáť desaťtisíce aj stotisíce eur. Boli by ste prekvapený koľko slovenských známych firiem urobilo túto chybu.

 

zdroj: websupport.sk/blog

Pridať komentár (0)