8 fyzikov, ktorí zmenili náš pohľad na svet

  • Fyzika. Milovaná a nenávidená. Predmet, ktorý robí vrásky na čele mnohým žiakom. Zákony fyziky sa však odohrávajú všade okolo nás. Je preto dobré poznať ich. Toto sú vedci, ktorí priniesli najprelomovejšie objavy pre naše chápanie fyzikálneho sveta.
collagefyz
  • Fyzika. Milovaná a nenávidená. Predmet, ktorý robí vrásky na čele mnohým žiakom. Zákony fyziky sa však odohrávajú všade okolo nás. Je preto dobré poznať ich. Toto sú vedci, ktorí priniesli najprelomovejšie objavy pre naše chápanie fyzikálneho sveta.

1. Galileo Galilei

qt3aqh4pue1knfgfdpnjh84t

foto: thinglink.com

Galilei dosiahol najväčšie úspechy pri svojej práci v oblasti pohybu telies. V 30. rokoch 17. storočia dokázal, že všetky voľne padajúce telesá majú rovnaké konštantné zrýchlenie.

2. Isaac Newton

o-isaac-newton-facebook

foto: huffingtonpost.com

Newton nadviazal na Galileiho „A predsa sa točí!“ svojim jablkom. Priniesol tri pohybové zákony, ako aj všeobecný gravitačný zákon z roku 1687. Jedna z jeho najpokrokovejších myšlienok bola, že pohyb nebeských objektov je podrobený rovnakým fyzikálnym zákonom ako pohyb predmetov na zemi.

3. Michael Faraday

p03c8945foto:bbc.co.uk

Michael Faraday žiaril vo svetle magnetizmu a elektriny.V roku 1831 objavil elektromagnetickú indukciu a v roku 1839 nastolil ideu, že medzi elektrinou a magnetizmom je vzájomné prepojenie.

4. Wilhelm Röntgen

maxresdefault

foto: youtube.com

V roku 1895 Röntgen vytvoril a detegoval elektromagnetickú radiáciu vo vlnovom spektre, ktorú dnes poznáme pod menom Röntgen.

5. Marie Curie Sklodowska

maria-curie-sklodowska

foto: magistra-historia.sk

Marie Curie ďalej skúmala röntgenové lúče a objavila rádioaktivitu. Spolu s manželom navyše objavili rádioaktívne chemické prvky rádium a polónium.

6. Albert Einstein

stiahnut

foto: tiki-toki.com

V roku 1905 Einstein vydal článok o špeciálnej relativite, v ktorom pojednáva o tom, že rýchlosť svetla je vždy konštantná a pri rýchlosti svetla stojí čas a masa sa nehýbe.

V roku 1916 vydal Všeobecnú teóriu relativity, základnú teóriu povahy vesmíru, času a gravitácie, ktorá hovorí o tom, že gravitácia je dôsledok zakrivenia času a priestoru.

7. Ernest Rutherford

ernest-rutherford-7

foto: thefamouspeople.com

V roku 1911 demonštroval, že jadrá atómov obsahujú väčšinu hmoty atómov. V roku 1920 Rutherford objavil protón.

8. Erwin Schrödinger

werwin51

foto:greatthoughtstreasury.com

Schrödinger pomenoval ústrednú rovnicu kvantovej fyziky, ktorá opisuje vlnovú mechaniku. V roku 1935 vymyslel „Schrödingerovu mačku“, jeden z najznámejších myšlienkových experimentov histórie. Ide o mačku, ktorá je ukrytá v škatuli. Kým škatuľu neotvoríme a nezistíme, či je mačka živá, mačka je aj mŕtva aj živá, teda existuje v stave, ktorý Schrödinger nazval superpozícia stavov.

Zdroj: sciencealert.com, titulná fotografia: koláž

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech