9 aplikácii, ktoré ťa ochránia pred hacknutím

  • Zdá sa, že skoro každý deň niekto hackne stránku, na ktorej sa nachádzajú aj naše údaje a poof! Naše údaje sú ukradnuté. Že nepoznáš? Ja áno.
hackers-in-the-dark-640x398
  • Zdá sa, že skoro každý deň niekto hackne stránku, na ktorej sa nachádzajú aj naše údaje a poof! Naše údaje sú ukradnuté. Že nepoznáš? Ja áno.

V auguste došlo k phisingovému útoku na jedno nemenované slovenské kníhkupectvo, v ktorom sa hackerom podarilo dostať aj k mojim osobným údajom a…to bolo vybavovačiek.

Výzva ochrániť svoje osobné údaje nebude len tak ľahko zdolaná, a preto by si sa mal radšej poistiť. Tu je zoznam niekoľkých nástrojov, vďaka ktorým budeš menej vystavený ohrozeniu sledovania, phising a iného nevhodného správania sa na internete.

Privacy

Privacy ti dá nové číslo karty po každej transakcii, ktorú vykonáš online, za účelom ochrany pred zneužitím karty, ukradnutím identity a nepovolanému prístupu k dátam. Proces je jednoduchý – stiahneš si Chrome extenziu, zaregistruješ sa, pri uskutočnení transakcie sa ti zobrazí ikona, na ktorú klikneš a následne sa ti vytvorí karta s automaticky vyplnenými údajmi. Najdôležitejšie je to, že tento nástroj je PCI-DSS kompatibilný, čo znamená, že dostaneš štandardnú ochranu, ktorú majú banky.

GIF: medium.com

Cloak 3.0

Cloak ochráni tvoje osobné údaje pri pripojení na verejnej WiFi. Stačí si stiahnuť aplikáciu, ktorá následne zapne ochranu, vždy keď budeš pripojený. Je to jednoduchý spôsob, ako sa ochrániť pred nechceným monitorovaním alebo útokom na DNS. Prehľadné UX navyše všetko zjednodušuje.

1-pn_4ajt300x5w_ns0xd4sg

foto: medium.com

Tether

Táto zaujímavá aplikácia automaticky uzamkne tvoj počítač, akonáhle od neho odídeš. Platí to i opačne – odomkne ho v tvojej blízkosti. Jedinou podmienkou je Bluetooth prepojenie s tvojim smartfónom.

1-ggrcy8xy2_uu2poblmwxbg

foto: medium.com

Password Chef

Password Chef je šikovný prístup k manažmentu hesiel. Aplikácia ti pomôže vytvoriť recept (osobný algoritmus), ktorý generuje komplexné a unikátne heslo pre každé tvoje konto. K úniku hesiel dochádza často, no ľudia na to dostatočne nereagujú a stále majú to isté heslo na viacero účtov, či už ide o banky, email, sociálne média a podobne.

1-cpmpfytjxw5ue5owjcc8la

foto: medium.com

1Password for Teams

Nie je nič horšie ako hľadať heslo na konto pracovného tímu, ktoré zvyčajne dostaneš cez chat alebo email. Našťastie sú tu aplikácie ako 1Password, ktorá má niekoľko variácii – pre jednotlivcov, tímy a rodiny. Preto ak trpíš podobným problémom a nechceš strácať čas, mal by si túto aplikáciu vyskúšať.

1-bdtmg8zuirxo_fpk5m8oaw

foto: medium.com

Meldium

Ide o super jednoduchý nástroj, ktorý zabezpečí prístup pre všetky tvoje aplikácie. Najlepšia vlastnosť? Automaticky si prihlásený na svojich obľúbených stránkach a aplikáciách bez nutnosti písania prihlasovacích údajov. Funguje to i pre nových členov systému – Meldium automaticky vytvorí nové prihlasovacie údaje.

1-9cwx4cd38-nwafcprhsdhq

foto: medium.com

Better

Vývojári tvrdia, že táto aplikácia nie je len ad blocker, blokuje totižto hlavne stránky, ktoré sledujú tvoj proces na internete online (čo sa deje v dnešnej dobe skoro všade).

1-tzim5jahm8m0oq0eorxmbw

foto: medium.com

SaferPass

Slovenský správca hesiel, ktorý ti pri zadá­vaní hesiel zjed­no­duší život a navyše aj vyrieši bez­peč­nosť tvo­jich online účtov. Heslá sú ulo­žené bez­pečne a  pre­bieha neus­tále kryp­to­vanie na ser­very, takže sa nemu­síš bá­ť straty dát. K tvojim údajom sa nedos­tane nikto, kto nevie hlavné heslo (master password). Dáta sa navyše auto­ma­ticky synch­ro­ni­zujú na všetky zaria­de­nia, na ktoré sa pri­hlá­site.

a

foto: saferpass.com

Excalibur

Slovenský Exca­li­bur sa snaží o revo­lú­ciu v auten­ti­fi­ká­cii a budo­vaní dôve­ry­hod­nosti pri zadá­vaní hesiel. Už žiadne zadá­va­nie mena a hesla. Jed­no­du­cho stačí mať pri sebe mobilný tele­fón, ktorý Exca­li­bur pre­mení na uni­ver­zálny toke­nový kľúč. Jediné, čo je potrebné urobiť je inšta­lá­cia apliká­cie Exca­li­bur do tele­fónu. Následne si používateľ spá­ruje každé jedno zaria­de­nie (napr. smartfón) s webo­vou strán­kou na kto­rej naskenuje QR kód pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie Exca­li­bur. Pri­blíž sa ku svojmu počítaču novým toke­nom (smartfónom) a sys­tém vás auto­ma­ticky pri­hlási. Vzdiaľ sa a budeš auto­ma­tický odhlá­sení.

bez-nazvu

foto: getexcalibur.com/sk

zdroj: medium.com, zdroj titulnej fotografie: arstechnica.com

 

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech