Ak nezaplatíš pokutu na mieste, polícia ti môže zadržať vozidlo

  • Zabudol si zaplatiť pokutu za rýchlosť, ktorú ti polícia poslala poštou?
  • Pokuta si ťa počká a vymáhať ju od teba bude hliadka, ktorá ťa najbližšie zastaví
  • Vďaka evidenčnému číslu totižto policajti ihneď zistia, že máš dlh a danú sumu si od teba budú pýtať na mieste
poll
fb:Polícia Slovenskej republiky
  • Zabudol si zaplatiť pokutu za rýchlosť, ktorú ti polícia poslala poštou?
  • Pokuta si ťa počká a vymáhať ju od teba bude hliadka, ktorá ťa najbližšie zastaví
  • Vďaka evidenčnému číslu totižto policajti ihneď zistia, že máš dlh a danú sumu si od teba budú pýtať na mieste

Policajtovi pritom nebude záležať na tom či v tvojom aute zastavili manželku alebo kamaráta. Dlh bude musieť splatiť vodič, ktorého v aute chytili. Ak vodič pokutu neuhradí, môžu mu zobrať doklady od vozidla alebo dokonca zadržať celé vozidlo. To ti spolu s dokladmi vrátia, až po zaplatení pokuty.

„Navrhujeme zlepšiť vymožiteľnosť sankcií ukladaných v rámci objektívnej zodpovednosti na základe zisteného evidenčného čísla tým, že ak nebude uhradená pokuta uložená v rámci objektívnej zodpovednosti a policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, aby mohol zadržať doklady od vozidla a tabuľky s evidenčným číslom, čím sa znemožní ďalšia jazda s vozidlom,” oznámilo Ministerstvo vnútra SR.

V praxi to tak bude znamenať, že ak ťa radar nameria napríklad v Bratislave, no ty sa stihneš presunúť do iného mesta, v ktorom ťa zastaví hliadka, budeš musieť pokutu uhradiť.

„Ak došlo v minulosti k porušeniu pravidiel s daným vozidlom, ktoré nebolo sankcionované prostredníctvom objektívnej zodpovednosti a policajt príde do kontaktu s daným vozidlom priamo na ceste, uloží rovnakú pokutu priamo na ceste vodičovi vozidla, pričom ak ten nezaplatí namiesto držiteľa vozidla, policajt bude oprávnený postupovať ako podľa predchádzajúceho bodu – čiže zadržať doklady od vozidla a tabuľku s evidenčným číslom až do zaplatenia pokuty.“

Vodič môže v takom prípade šoférovať iné vozidlo. V jazde nemôže pokračovať len vo vozidle, v ktorom ťa zastavili. Vozidlo bude podľa polície slúžiť ako nepriama zábezpeka zaplatenia sankcie. Na fyzické zabezpečenie zákazu jazdy s vozidlom bude policajt oprávnený použiť technický prostriedok na zabránenie odjazdu vozidla. Doklady a tabuľka sa vráti až po zaplatení pokuty.

Zavedenie nových pokút

V rámci objektívnej zodpovednosti sa navrhuje zaviesť pokuta 300 eur za neumožnenie prejazdu vozidlu s právom prednostnej jazdy a za zneužitie záchranárskej uličky a 99 eur za nevytvorenie záchranárskej uličky a za nezastavenie na značke Stoj, daj prednosť v jazde.

V zákone o priestupkoch sa tiež navrhuje rozlišovať medzi reálnym útekom z miesta dopravnej nehody a odídením z miesta škodovej udalosti, čo sa v súčasnosti pri určovaní výšky pokuty nerozlišuje (namiesto pokuty 300 až 1 300 eur a zákazu činnosti na jeden až päť rokov bude možné za to uložiť pokutu 200 až 1 000 eur a zákaz činnosti do päť rokov).

V zákone o priestupkoch sa tiež zvyšuje horná hranica pokuty za používanie mobilov a podobných zariadení počas vedenia vozidla z 50 eur na 100 eur v blokovom konaní a zo 100 eur na 200 eur v riadnom konaní.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech