Aké je tajom­stvo úspeš­ného pod­ni­ka­teľ­ského plánu?

Tomáš Kahn / 21. februára 2015 / Business

Určite poznáte ten pocit, všetko máte v hlave pre­mys­lené, ale v momente ako to máte dostať na papier, nastáva prob­lém menom Pod­ni­ka­teľ­ský plán. Was­hing­ton State Uni­ver­sity vytvo­rila jed­no­du­chú, ale pre­hľadnú info­gra­fiku, ktorá vám pomôže postupne prejsť všet­kými krokmi.

zdroj: entrepreneur.com

Pridať komentár (0)