Ako je možné, že každý Slovák zarába priemerne 1000 eur?

  • Prie­merná no­mi­nálna me­sačná mzda tento rok už tesne, ale predsa, pre­kročila hra­nicu ti­síc eur.
Predstav si
  • Prie­merná no­mi­nálna me­sačná mzda tento rok už tesne, ale predsa, pre­kročila hra­nicu ti­síc eur.

Za­tiaľ čo chu­dob­nej­šie re­gi­óny len krú­tia hla­vou nad tým, ako sme sa mohli k takto vy­so­kému číslu do­pra­co­vať, ma­na­žér­ske po­zí­cie nad tý­mito „drob­nými“ len mávnu ru­kou. Ako sa však táto mzda počíta a ako je možné, že „každý z nás“ priemerne zarába tisíc eur? Sleduj naše video.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech