Ako sa dostať výťa­hom na Mesiac?

Harry Gavendová / 14. decembra 2014 / Tech a inovácie

Milí start-upis­ti, máte pochyb­nosť o objek­te váš­ho začí­na­jú­ce­ho biz­ni­su? Pred­sta­vu­je­me vám teda spo­loč­nosť, kto­rá sa roz­hod­la ísť pro­ti poriad­nym kon­ven­ciám! Pri začí­na­jú­ci­ch pro­jek­to­ch na Kicks­tar­te­ri sme zvyk­nu­tí skôr na rôz­ne app­ky či gad­ge­ty. Exis­tu­jú však aj výnim­ky a tou je prá­ve pro­jekt, kto­rý sa neza­obe­rá ničím men­ším, ako výťa­hom rov­no na Mesiac!

 

Výťah na Mesiac je síce poriadne sci-fi, no nie až také nereálne. Na úvod si predstavte možnosť nasadnúť na Zemi do kapsule, ktorá vás pohodlne po lane vyvezie až k povrchu Mesiaca. Spoločnosť LiftPort Group si povedala, že to skúsi a spustila v roku 2012 kampaň na Kickstarteri. Tá jej vyniesla viac ako 100,000 dolárov, s ktorými sa pustili do boja. Zaujímavosti tu však nekončia, pretože výťah s názvom Lunar Space Elevator sa nebude stavať smerom zo Zeme – ale presne naopak. LiftPort Group si za základňu vzal povrch Mesiaca a do roku 2020 tu majú časť výťahu vybudovať.

Prečo však začínajú „od konca“? Lano, ktoré by začali ťahať od Zeme by totiž muselo byť poriadne odolné voči počasiu, gravitácii a iným vplyvom. Ak sa však začne stavať smerom od Mesiaca, odbúrajú sa práve podobné problémy. A kým sa príde k Zemi, technika snáď postúpi a aj tieto problémy sa vyriešia.

 

 

Plánom je teda vyslať k Mesiacu robotickú posádku, ktorá postaví základne. Najskôr sa postaví časť výťahu od povrchu Mesiaca smerom k Zemi. Vo vzdialenosti 250,000 km sa nachádza jedinečná gravitačná neutralita Zeme a Mesiaca, ktorá sa postará o napnutie špeciálneho lana, ktoré by sa inak len hompáľalo vo vesmíre. LiftPort Group chce práve v tomto bode zároveň postaviť vesmírnu stanicu PicoGravity Laboratory, kam budú smerovať vzorky z Mesiaca. Podrobný popis stavby tejto časti výťahu momentálne spoločnosť zverejnila na svojich stránkach.

 

 

Snáď ešte dodatok na záver – tento ťah je zaujímavý najmä pre výstavbu či budúce osídľovanie Mesiaca – stačí, aby posádka prišla po bod, kde výťah začína a odtiaľ by sa na povrch už len jednoducho odviezla, čím by sa značne zjednodušila doprava a znížili náklady. Z mesačných hornín, ktoré sa na novú stanicu vyvezú by sa tiež mohol získavať vodík a kyslík a využiť sa na tvorbu paliva, čiže by pre zmenu mohlo ísť aj o vesmírnu čerpaciu stanicu. Nehovoriac o plánoch NASA o ťažení hornín na Mesiaci...

Šialené nápady, čo poviete? No aj tie si vedia nájsť svojich podporovateľov. Never say never, veď to poznáte.

 

Zdroj: kickstarter, LiftPort Group

 

Pridať komentár (0)