Ako vyrábať toaletný papier ohľaduplne k prírode? My vám to prezradíme

Tento Slovensko

Značka Tento sa môže pochváliť tým, že pozná pôvod surovín všetkých svojich výrobkov. Udržateľnosť je jej poslaním a je prítomná od samotného lesa až po výsledné produkty na pultoch predajní. Tie sa vyrábajú lokálne, vo vašej blízkosti, s cieľom vyhnúť sa zbytočným emisiám uhlíka pri preprave. Takýmto spôsobom môžeme zabezpečiť jemnosť prírody aj pre budúce generácie.

Značka Tento, ktorej produkty sa vyrábajú v závode v Žiline, patrí od roku 2006 do portfólia spoločnosti Metsä Tissue – súčasť skupiny Metsä Group, priekopníka v oblasti udržateľného biohospodárstva. Pri výrobe využívajú obnoviteľné a zodpovedne získané suroviny z dreva pochádzajúceho z trvalo udržateľných lesov. Vďaka tomu sú produkty tejto slovenskej značky ohľaduplnejšie k životnému prostrediu.

Z lásky k lesu

Toaletné papiere Tento sú držiteľmi certifikátu PEFC, ktorý deklaruje pôvod dreva z udržateľne spravovaných lesov. Na ochranu biodiverzity v lesoch sa prijímajú systematické opatrenia a výrobca zaobchádza so surovinami šetrne. Každá časť stromu sa využíva efektívne – 15 % slúži na výrobu energie, 25 % na celulózu a 60 % na  vedľajšie produkty. Takmer 90 % dreva používaného skupinou Metsä Group je certifikovaného a celková produkcia pochádza z trvalo udržateľných zdrojov. Ich ďalším cieľom je zužitkovať všetky zostatkové produkty pochádzajúce z výroby – v  súčasnosti ďalej používajú až 98 %, napríklad na výrobu tehál alebo stavbu ciest. Do roku 2030 sa firma zaviazala vyrábať bez využitia fosílnych palív.

zdroj: Tento Slovensko

Vyrábané lokálne

Všetky Tento produkty sa vyrábajú lokálne, aby sa znížil dlhý čas prepravy a s tým spojené emisie CO2. Firma plní záväzok dopravovať ich k predajcom do vzdialenosti maximálne 500 km od výroby, ktorá sa nachádza v Žiline. V roku 2020 sa to podarilo splniť na 93 %. Okrem toho lokálnou výrobou podporujú aj miestnu ekonomiku a zamestnanosť. Závod v súčasnosti zamestnáva spolu približne 326 zamestnancov. Tí pracujú vo výrobe, údržbe, na oddelení logistiky, vývoja výrobkov a procesov, v predaji a v administratíve.

Možno ste nevedeli, ale pri výrobe produktov Tento sa firme Metsä Tissue Slovakia doteraz podarilo dosiahnuť mnoho pozitívnych zmien pre životné prostredie:

  • zníženie spotreby vody v závode v Žiline od roku 2010 o približne 30 % a to vďaka pravidelnej recyklácii vody vo výrobnom procese,
  • zníženie objemu plastov použitých na fólie produktov Tento od roku 2019 o 17 %,
  • sekundárne plastové obaly produktov Tento sú z 50 % z recyklovaného plastu,
  • boxy, do ktorých sú balené kozmetické vreckovky, sú 100 % papierové,
  • všetky produkty majú 100 % recyklovateľný obal a na ich výrobu sa nepoužíva kombinovaný materiál,
  • až 70 % celkovej spotreby elektrickej energie závodu v Žiline je z blízkej hydroelektrárne,
  • v roku 2019 sa celkovo ušetrilo 97 ton emisií uhlíku CO2 a to vďaka kombinovanej doprave produktov zo závodu v Žiline – vlak/kamióny, tomuto prechodu z cestnej na vlakovú dopravu bol udelený certifikát GREEN Transport.

Viac informácií nájdete na webovej stránke značky Tento.

zdroj: Tento Slovensko
Zdroj: Tento Slovensko

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech