Plačková je voľná, sudca ju do väzby nevzal. Obvinená je však stále

  • Zuzana Plačková a jej manžel René Strausz nejdú do väzby
  • Špecializovaný trestný súd v Pezinku nepodporil návrh prokurátora, ten sa však môže odvolať
plačková
Archív Zuzany Plačkovej, z rozhovoru pre Startitup 20. júna 2021
  • Zuzana Plačková a jej manžel René Strausz nejdú do väzby
  • Špecializovaný trestný súd v Pezinku nepodporil návrh prokurátora, ten sa však môže odvolať

Súd rozhodol, obvinená Plačková aj s manželom idú na slobodu, informujú plus.noviny.sk. Podobný scenár predpokladal advokát obvinených Martin Pohovej, ktorý to pre médiá povedal včera. Z odôvodnenia navyše vyplýva, že podľa sudcu nie sú dôkazy voči Plačkovej a jej mužovi dostatočne silné. Nateraz sú ale ona aj jej muž stíhaní na slobode.

„Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu rozhodol o vzatí do väzby 6 – tich osôb (T.G.,P.Š, P.D., M.Š.,D.L.,I.P.), ktoré sú obvinené zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny ako aj z obzvlášť závažného zločinu nedovolenej výroby omamných a psychotropných látok. Dôvodom väzby u obvinených je obava z pokračovania v trestnej činnosti, teda preventívna väzba. Naproti tomu sudca pre prípravné konanie 4 obvinených (L.M., M.C., R.S.,Z.S.P.) do väzby nevzal a prepustil ich zo zadržania na slobodu. Dôvodom bolo konštatovanie sudcu pre prípravné konanie o neexistencii dôkazov, ktoré by preukazovali dôvodné podozrenie, že sa títo obvinení dopustili skutku, za ktorý im bolo vznesené obvinenie,“ informovala hovorkyňa ŠTS Katarína Kudjaková.

„Preto v ich prípade ďalej ani neskúmal naplnenie existencie dôvodov, či už útekovej, kolúznej, prípadne preventívnej väzby. Súčasne nebolo vyhovené návrhu prokurátora na ustálenie existencie dôvodov kolúznej väzby v prípade 6 osôb. Tieto boli vzaté do preventívnej väzby najmä s prihliadnutím na podozrenie na dlhšiu dobu páchania trestnej činnosti z ich strany. Rozhodnutie súdu je voči 2 osobám prepusteným zo zadržania právoplatné, prokurátor podal sťažnosť voči nevzatiu do väzby 2 osôb, zvyšných 6 obvinených podalo sťažnosť proti vzatiu do väzby. O sťažnostiach bude rozhodovať Najvyšší súd SR 7.októbra 2021,“ dodala Kudjaková.

27. septembra zadržala Zuzanu Strausz Plačkovú spolu s jej manželom Reném Strauszom Národná kriminálna agentúra (NAKA) za podozrenie z trestnej drogovej činnosti a zo založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny.

Počas razie NAKA bolo zadržaných 15 osôb, ktoré následne vyšetrovateľ agentúry z vyššie spomenutých zločinov aj obvinil, zhabaných bolo 9 kilogramov pervitínu, okrem neho aj zbrane, strelivo a 70 000 v hotovosti.

Zločinecká skupina mala fungovať už od roku 2012, na jej čele stál Tibor G., ktorý zastrešoval dovoz a výrobu drog, ktoré následne distribuovali poverení díleri. Skupina operovala v Bratislavskom, Trenčianskom a Trnavskom kraji, pričom sa venovala výrobe pervitínu a jeho predaju, dovozu kokaínu a jeho predaju. Na tieto dve odvetvia boli určení rozdielni ľudia.

Kokaín podľa obvinenia zabezpečoval Tibor G., následne ho mal distribuovať prostredníctvom nižšie postavených členov skupiny dílerom Peter Š., Gregor B., Martin K., Dávid L., Zuzana S. P., René S., hodnota predanej a distribuovanej látky však nie je vyčíslená.

Plačková a jej muž tak mali distribuovať kokaín nižšie postaveným dílerom alebo koncovým užívateľom. Obvinení manželia mali byť pre skupinu akousi spojkou do lepšej spoločnosti, kde mali potom viac možností distribuovať drogy.

Pri domovej prehliadke u Strauszovcov bolo zhabaných 6 telefónov, notebook a občiansky preukaz na meno M. Herák. Niektorí členovia skupiny boli obvinení aj z iných trestných činov.

Zdroje: Špecializovaný trestný súd v Pezinku, Startitup, plus.noviny.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie