Alexandra Kárová z Vagusu: Kaviareň Dobre&Dobré sme zavreli, lebo bolo pre nás nemožné konkurovať bratislavskému gastro biznisu

  • Vagus pomáha na Slovensku ľuďom bez domova žiť plnohodnotný život
  • Aj vďaka tejto organizácii majú títo ľudia oveľa väčšiu šancu získať prácu
  • O tom, ako sa im darí, cez aké kampaňe a projekty pomáha ľuďom bez domova, ale aj o tom, ako vie týmto ľuďom pomôcť bežný človek, nám porozprávala projektová riaditeľka OZ Vagus, Alexandra Kárová
vagus_nahladovka
Facebook Vagus
  • Vagus pomáha na Slovensku ľuďom bez domova žiť plnohodnotný život
  • Aj vďaka tejto organizácii majú títo ľudia oveľa väčšiu šancu získať prácu
  • O tom, ako sa im darí, cez aké kampaňe a projekty pomáha ľuďom bez domova, ale aj o tom, ako vie týmto ľuďom pomôcť bežný človek, nám porozprávala projektová riaditeľka OZ Vagus, Alexandra Kárová

Ľuďom ste nedávno o sebe dali vedieť vďaka vydarenej zimnej kampani s názvom „Nedovoľte, aby zima znela ako nočná mora“. Aké boli na ňu ohlasy, kto za ňou stojí a koľko peňazí sa vám podarilo vyzbierať?

Tento rok nám so zimnou kampaňou pomáhala agentúra Seesame. Ohlasy sú veľmi dobré, ľudia sa nám ozývajú každý deň, či už preto, že chcú priniesť oblečenie, spacáky, hygienické potreby alebo nám chcú pomôcť inou cestou.

Častejšie nám ľudia prispievajú jednorázovo, ale čoraz viac si volia možnosť pravidelného mesačného prispievania, čo je pre nás nesmierne dôležité. Aj keď sa nám podarí získať podporu či už od mesta, štátu alebo od súkromných donorov, tak stále nedokážeme pokryť všetky náklady v programoch. Preto sme natočili aj túto zimnú kampaň.

Aké projekty máte v rámci OZ Vagus v súčasnosti rozbehnuté?

Od roku 2012 prevádzkujeme program terénnej sociálnej práce – Streetwork. Ide o prácu s ľuďmi bez domova, tam kde žijú a plní nezastupiteľnú úlohu pri prvom kontaktovaní a napojení ľudí bez domova do sociálnych služieb. Počas rokov sa projekt rozšíril, zdokonalil a sprofesionalizoval.

Program Domec – denné nízkoprahové centrum pre ľudí bez domova, vzniklo kvôli vysokej potrebe odbornej pomoci pre ľudí na ulici počas dňa, ktorá dovtedy v Bratislave existovala len vo veľmi obmedzenom počte a možnostiach. V Domci majú ľudia možnosť osprchovať sa, najesť sa, ošetriť sa. Najväčšiu a najdôležitejšiu časť práce však tvorí sociálne poradenstvo, možnosť vybaviť si doklady, riešiť svoj zdravotný stav, riešenie dôchodkov, invalidných dôchodkov, ubytovanie ale aj zamestnanie s pomocou našich sociálnych poradkýň.

Tento rok sme sa s našou veľkou ľútosťou museli rozlúčiť s programom kaviarne Dobre&Dobré. Hlavným dôvodom bolo, že ako zodpovedný zamestnávateľ, ktorý odvádza odvody v plnej výške, a má tie isté ceny produktov ako ostatní, nie sme konkurencieschopní v bratislavskom gastro biznise. Preto sme sa rozhodli, že nechceme ohroziť ostatné programy a našu energiu presunieme radšej do ich zlepšenia a prípravy pilotného projektu Hausing Cverna.

Ako môže bežný človek pomôct Vagusu?

Dá sa pomáhať finančne, pravidelnými mesačnými darmi, ktoré sú pre každé združenie veľmi dôležitým zdrojom financií a môže vďaka nim plánovať prácu dlhodobo a efektívnejšie. Podporou nejakej konkrétnej výzvy alebo kampane. Darovaním šatstva, hygienických potrieb, trvanlivých potravín alebo iných potrebných materiálnych vecí, ako boli napríklad práčky alebo chladničky do programu Housing Cverna.

Môžu sa stať našimi dobrovoľníkmi a pomáhať v Domci s množstvom činností. Môžu prísť navariť obed pre ľudí navštevujúcich denné centrum, aj ako fyzické osoby, ale aj ako firma. Odborné dobrovoľníctvo pre naše združenie, alebo poskytnutie školenia pre našich zamestnancov alebo klientov.

Koľko ľudí pracuje pre Vagus?

V našom občianskom združení pracuje momentálne 20 ľudí, na rôznych pozíciách. Všetci sú zamestnancami združenia, máme tiež dobrovoľníkov, ktorí s nami spolupracujú, ako sa len dá. V programe Domec – denné nízkoprahové centrum, pracuje 7 sociálnych poradkýň, správca budovy a koordinátorka programu.

V programe Streetwork – terénna sociálna práca, pracuje 5 sociálnych poradkýň a koordinátorka programu. Nemenej dôležitú úlohu pre chod združenia majú finančná manažérka, fundreisorka a programový riaditelia združenia.

Pamätáš si na príbeh, ktorý ťa chytil za srdce? 

Ja nie som sociálna pracovníčka, nepracujem každý deň priamo s ľuďmi bez domova, moje kolegyne by teda vedeli rozprávať viac. Ale tým, že som viedla kaviareň Dobre&Dobré, tak som mala možnosť pracovať s ľuďmi bez domova takmer každý deň. Každý jeden príbeh ma chytil za srdce, sú to smutné príbehy, či už išlo deti z detských domovov alebo ľudí, ktorí vyšli z väzenia a nemali sa kam vrátiť.

Nemali rodinu alebo priateľov, ktorí by ich prichýlili a poskytli im pomocnú ruku. Ľudia so zdravotnými ťažkosťami odkázaní iba sami na seba. Mám však pocit, že za tú dobu čo pracujem vo Vaguse, sa názor na ľudí bez domova postupne mení. Ľudia zisťujú, že hranica medzi tým či majú kde bývať a nemajú kde bývať je naozaj tenká a strata domova sa týka už príliš veľa ľudí.

Nedávno ste rozbehli projekt Hou­sing First Cverna, kto­rého do­pa­dom je ukon­če­nie be­zd­o­mo­vec­tva. Ako sa projektu zatiaľ darí? Čo je jeho hlavnou myšlienkou? 

Program Housing Cverna funguje od júna 2018 a ide o podporované bývanie pre ľudí bez domova na internáte v Novej Cvernovke. Myšlienka poskytnutia bývania, ako nástroj na ukončenie bezdomovectva, je jednou z najefektívnejších metód. Keď máte kde bývať, nie je vám zima, máte možnosť sa osprchovať, ste v bezpečí, máte sa kde plnohodnotne vyspať, tak môžete začať premýšľať nad inými vecami, ako je napríklad zdravie, práca, rodina. To sa nám aj potvrdilo, nájomníci ktorí tu bývajú sami prišli za našimi sociálnymi poradkyňami, že by si radi našli plnohodnotnú prácu.

Okrem toho, že ľudia sa vďaka tomuto prístupu dostanú z ulice, je zároveň aj skvelým nástrojom, ako v konečnom dôsledku ušetriť peniaze nás všetkých. Výskumy dokazujú, že neriešenie bezdomovectva nás stojí rovnako alebo viac ako poskytnutie bývania s podporou. Ak totiž ľuďom na ulici nepomáhame, ocitajú sa v ešte horších životných situáciách, ktoré sú mnohokrát finančne nákladnejšie, ako možnosť bývania.

Musia ubytovaní spĺňať nejaké podmienky na to, aby mohli využívať byty v Novej Cvernovke?

Nájomníci v programe Housing Cverna majú také isté podmienky, ako ostatní nájomníci v internáte. Majú uzatvorenú nájomnú zmluvu, v ktorej majú tie isté práva a povinnosti, ako ostatní. Čo sa týka našej spolupráce s nimi, máme podmienku spolupráce s našimi sociálnymi poradkyňami, minimálne raz týždenne. Neurčujeme nikomu, ako má žiť alebo čo má robiť, ale ponúkame im šancu dostať sa z problémov spôsobom, aký si sami stanovia.

Byty na internáte sú už plne obsadené. Ako vyzeralo výberové kolo ľudí, ktorí nakoniec tieto byty získali?

Prebiehalo bežným výberovým konaním. V našom dennom centre Domec sme vyvesili letáky o tom, že sa pripravuje takýto projekt bývania, oslovili sme aj iné organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova, či nemajú tip na ľudí, ktorí by mali záujem. Zorganizovali sme osobné pohovory, kde si ľudia priniesli svoje životopisy a rozprávali sme sa s nimi o ich životnom príbehu, o tom ako sa ocitli na ulici a aké sú ich ambície do budúcnosti, a čo by robili, ak by bývanie získali. Na základe týchto informácii sme sa rozhodli pre jeden pár a dvoch pánov.

Musia si ubytovaní za tieto byty platiť?

Medzi hlavné povinnosti nájomníkov patrí platenie nájmu za ubytovanie. Vzhľadom na to, že ľudia ktorí prichádzajú do nového bývania, veľakrát nemajú stabilný príjem, sme sa rozhodli, že prvé tri mesiace nebudú za ubytovanie ešte platiť.

Po tejto adaptačnej dobe, kedy si zvykajú na to, že vôbec bývajú a majú možnosť si nájsť stabilnú prácu, sa nájomné začína postupne zvyšovať až na úroveň, ktorá sa postupne blíži k trhovému nájmu. Tiež majú možnosť vďaka podpornému šetriacemu programu ušetriť dosť peňazí na to, aby si mohli dovoliť udržať bežné bývanie alebo platby v mestskom nájomnom bývaní.

Projekt Housing First Cverna podporila nadácia Cvernovka. Do akej miery?

Nadácia Cvernovka pomohla tým, že umožnila aby v priestoroch postupne obnovovanej budovy školy a internátu mohol vzniknúť pilotný projekt bývania pre ľudí bez domova. Poskytli nám do prenájmu tri bytové jednotky, za zvýhodnené nájomné. A tiež nám pomohli s úpravou priestorov.

S projektom vám pomáhali aj veľké mená, ako Telekom, Ikea, či ateliér Plurál. O akú pomoc išlo?

Ateliér Plural, s ktorým sme susedia v Novej Cvernovke nám pomohol s návrhom zariadenia priestorov bytov, nadizajnoval rozmiestnenie nábytku, vybral materiály a farby. Ich zadaním bolo, aby si predstavili, že prichádzajú po rokoch strávených na ulici alebo ubytovniach do nového bývania. Ako sa v ňom chcú cítiť, aký nábytok bude potrebný, ako priestor zariadiť tak aby sa v ňom ľudia cítili útulne a pohodlne.

IKEA Bratislava sponzorsky poskytla vybavenie bytov. Projekt sa im veľmi páčil a keďže ide o celosvetovo známu firmu, predávajúcu nábytok nebol to pre nich problém.

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa nám rozhodol pomôcť finančne, vďaka čomu sme mohli priestory zrekonštruovať.

Podporuje vás nejakým spôsobom aj štát alebo samospráva?

Áno, podporuje nás hlavné mesto Bratislava – magistrát, Bratislavský samosprávny kraj, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. A tiež mestské časti.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech