Ama­zon si dal paten­to­vať využí­va­nie bie­le­ho poza­dia

Michal Tomek / 8. mája 2014 / Tools a produktivita

Vče­ra v noci som asi 15 minút pre­chá­dzal inter­net. Len aby som sa uis­til, že sprá­va, kto­rú som si pre­čí­tal na jed­nom por­tá­li o fote­ní, je prav­di­vá. Infor­má­cie sa zho­do­va­li na všet­ký­ch webo­ch, kto­ré som otvo­ril. Nako­niec som to našiel aj na blo­gu Giz­mo­do. Spo­loč­nosť Ama­zon zís­ka­la patent na fote­nie s bie­lym poza­dím.

 

Americký patentový úrad (US Patent and Trademark Office) má za sebou údajne už viac kontroverzných rozhodnutí v oblasti udeľovania patentov. Teraz prišlo pravdepodobne ďalšie. V polovici marca tohto roku udelil spoločnosti Amazon patent na „vynález“, ktorý využívajú všetci fotografi po celom svete. Oficiálny názov patentu číslo US 8,676,045 BI je „Usporiadanie štúdia (Studio Arrangement)“, pričom za vynálezcov sú označení štyria ľudia - Jeremy David Sawatzky, Christina Porter, Jeff Strauss a Gill Blank - a nadobúdateľom práv nie je nikto iný ako Amazon Technologies.

 

 

V patentovom dokumente sa presne rozoberá rozostavenie svetiel a objektov v priestore fotografického štúdia. Dokonca je spomenutý aj fokus a ISO pre nastavenie na fotoaparáte. Priložené sú, samozrejme, podrobné nákresy, kde, čo a v akej vzdialenosti má byť umiestnené. Aby bolo všetko jasné, Amazon spísal aj postup, ako predmet presne odfotiť – aktivovať zadný zdroj svetla, aktivovať predný zdroj svetla, umiestniť objekt a zachytiť ho na prístroj.

Na webe určenom otázkam ohľadom patentov už o tomto rozhodnutí padla pochybnosť, keďže teoreticky predmet patentu „musí byť nový, neobvyklý a iný než to, čo tu bolo doteraz.“ Vzhľadom na to, že nie je fotografa, ktorý by biele pozadie nevyužíval už nejaký ten čas, ťažko tvrdiť, že ide o novú myšlienku.

 

 

Čo z toho vyplýva?

 

Buď ide stále o vtip alebo nedorozumenie, a pokiaľ áno, hádam sa to čoskoro dozvieme. Vzhľadom ale na fakt, že oficiálny dokument je k dispozícii aj na stránke patentového úradu (tu), túto možnosť by som vylúčil.

Pravdepodobnejšie je iné vysvetlenie. Amazon je spoločnosť, ktorú v oblasti predaja produktov dnes, ani v blízkej budúcnosti, nikto nepredbehne, a práve Amazon využíva biele pozadie pri fotení produktov. Cieľom takéhoto patentu teda pravdepodobne nie je naháňanie iných fotografov, ktorý by používali biele pozadie. Koniec koncov, ako by to vyzeralo? Chodili by pracovníci Amazonu do jednotlivých štúdií a kontrolovali by nastavenia  a vzdialenosti? Asi nie.

Skôr môže ísť o snahu kryť sa presne pred rovnakým krokom, len z inej strany. Čo ak by si nejaký fotograf (alebo ktokoľvek) povedal, že si dá patentovať používanie bieleho pozadia v určitých rozmeroch, a potom zažaluje Amazon za porušenie patentových práv? Otvorenou otázkou však zostáva, či by dotyčný človek aj patent získal, keďže nie je obrovskou korporáciou s niekoľkými právnymi expertmi na oblasť duševného vlastníctva. 

 

Počkajme si teda na vyjadrenie Amazonu, ktorý k tomu, verme, zaujme stanovisko.

 

Zdroj: gizmodo.com, diyphotography.net, picphotos.net

Pridať komentár (0)