Ama­zon zjav­ne plá­nu­je tla­čiť tovar v dodáv­ka­ch!

Kika Besedičová / 27. februára 2015 / Lifehacking

Inter­ne­to­vý obchod Ama­zon pred­vie­dol víziu svoj­ho nové­ho sys­té­mu pre 3D tlač tova­ru pria­mo po objed­na­ní. 3D tla­čiar­ne plá­nu­je nain­šta­lo­vať do svo­ji­ch dodá­vok. Zákaz­ní­ci tak zís­ka­jú pod­ľa den­ní­ka Wall Stre­et Jour­nal objed­na­ný pro­dukt rých­lej­šie. Vďa­ka tomu sa zní­žia aj náro­ky na skla­do­va­cie kapa­ci­ty.

 

Dodávky by rozvážali tovar a súbežne s tým by okamžite vybavili nové objednávky bez závislosti na sklade. Takáto možnosť by klientom Amazonu zaručila u niektorých výrobkov okamžitú dostupnosť. 

Bláznovstvo?

"Internetový trh bude môcť znížiť množstvo skladových zásob a s tým spojený úložný priestor. Vďaka tomu sa potom zníži množstvo času vynaloženého na vybavenie objednávky a doručenie tovaru zákazníkovi, " uvádza Amazon vo svojej správe, ktorú priložil k žiadosti o patent. Amazon dáva v posledných rokoch dôraz na rýchlosť prepravy. Buduje siete skladov v blízkosti mestských centier a rozvíja svoju vlastnú prepravnú sieť. Nedávno predviedol víziu ohľadom dovážky tovaru prostredníctvom dronov. 

Budúcnosť patrí práve firmám ako je Amazon, ktoré dokážu myslieť o 3 kroky vpred a patent, o ktorého registráciu Amazon požiadal je len ďalším dôkazom toho, že tejto firme bude patriť budúcnosť retailového biznisu.

zdroj: engadget

Pridať komentár (0)