Ame­ric­ký hotel poku­tu­je hos­tí za zlé recen­zie

Kika Besedičová / 16. augusta 2014 / Lifehacking

Buti­ko­vý hotel Uni­on Stre­et Guest Hou­se má tro­chu zvlášt­ne pra­vid­lá, s kto­rý­mi musia jeho hos­tia súhla­siť. Naprí­klad taká svad­ba a násled­ná noc v tom­to hote­li sa môže novo­man­že­lom znač­ne pre­dra­žiť. Hotel má totiž vo svo­ji­ch pod­mien­ka­ch poby­tu, že novo­man­že­lom naúč­tu­je 500 dolá­rov za kaž­dú zlú recen­ziu, kto­rá sa na inter­ne­te obja­ví od sva­dob­ča­nov.

Je konanie manažmentu hotela legálne alebo nie? Ťažko povedať. Zástupca hotela však zdôrazňuje, že týmto sa ich ubytovacie zariadenie iba bráni tomu, že hostia "nemusia pochopiť" staré vybavenie hotela :) a môžu ho považovať omylom za opotrebované a staromódne.

"Ak vaši hostia hľadajú ubytovanie typu Marriott, tak sa im u nás možno páčiť nebude," stálo doslova vo vyjadrení hotela.

Recenzia na objednávku

V máji tohto roku začal taliansky úrad vyšetrovať portál Tripadvisor kvôli niekoľkým sťažnostiam zákazníkov a majiteľov reštaurácií či hotelov. Výsledkom vyšetrovania bolo zverejnenie dokumentu, ktorý potvrdzoval to, o čom sa hovorilo už dlho. Mnoho recenzií bolo napísané ľuďmi, ktorí na danom mieste v skutočnosti nikdy neboli a recenziu písali na objednávku.

Pridať komentár (0)