Anna Záborská odbila Svedkov Liehovových: Ich práva nie sú porušované. Na Facebooku dostala studenú sprchu

  • Anna Záborská sa opäť vyjadrila k liehovistom
  • Tvrdí, že niektorí si zle interpretujú slobodu vierovyznania
  • Komentáre pod príspevkom si však zastávajú Svedkov Liehovových
Na snímke poslankyňa NR SR Anna Záborská (OĽaNO) počas rokovania 12. schôdze NR SR
Na snímke poslankyňa NR SR Anna Záborská (OĽaNO) počas rokovania 12. schôdze NR SR, TASR/Jakub Kotian
  • Anna Záborská sa opäť vyjadrila k liehovistom
  • Tvrdí, že niektorí si zle interpretujú slobodu vierovyznania
  • Komentáre pod príspevkom si však zastávajú Svedkov Liehovových

Anna Záborská uverejnila na svojom profile na Facebooku príspevok, v ktorom sa opätovne vyjadruje k liehovistom. Tí ju len nedávno požiadali o pomoc. Gabo Žifčák jej poslal otvorený list, v ktorom píše o pomoci pre ich veriacich.

„Pomôžte zabrániť neprávosti páchanej na našich veriacich a zabojujte aj za našu náboženskú slobodu a presvedčenie,“ píše. Dodáva, že ide o veľmi početnú cirkev, ku ktorej sa prostredníctvom sociálnych sietí hlási približne 120-tisíc Slovákov. Ak sa pozrieme na výsledky sčítania z roku 2011, zistíme, že Svedkov Liehovových môžeme zaradiť do TOP 5 cirkví na Slovensku.

Anna Záborská na to reaguje ako na zlú interpretáciu slobody vierovyznania a presvedčenia a tiež úloh, ktoré má plniť splnomocnenkyňa vlády na ich ochranu.

V príspevku ďalej cituje čl. 18 Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ktorý znie „Každý má právo na slobodu myslenia, svedomia a náboženstva; toto právo zahrňuje v sebe aj voľnosť zmeniť svoje náboženstvo alebo vieru, ako aj slobodu prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru sám alebo spoločne s inými, či už verejne alebo súkromne, vyučovaním, vykonávaním náboženských úkonov, bohoslužbou a zachovávaním obradov.“

Uviedla, že je to naozaj široké a podstatné pre každý demokratický právny štát. Taktiež uviedla, že „Toto právo však v sebe nezahŕňa právo registrovať si svoju vlastnú cirkev, dostávať financovanie od štátu ani nič podobné.“ Týmto argumentom však Anna Záborská netvrdí pravdu, pretože v Zákone o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v tretej časti, o registrácii cirkví a náboženských spoločností sa uvádza, že „Cirkvi a náboženské spoločnosti registruje Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „registrujúci orgán“).“

V komentároch sa nestretla s podporou

V komentároch sa občania vyjadrujú k jej zlej interpretácii. Uvádzajú, že práve vďaka ľuďom, akými je Anna Záborská, si našli cestu k viere, a teda k liehovistom. Samozrejme, niektorí to myslia ironicky. Po veľkej kampani pred sčítaním obyvateľov však nie je vylúčené, že výsledky ukážu výrazné zastúpenie svedkov v našej spoločnosti.

Jeden komentujúci taktiež uviedol, že, „Sám sa hlásim k vierovyznaniu Svedkovia Liehovovi. K tomuto vyznaniu sa hlásim posledné zhruba 3-4 roky. Za ten čas si všímam, že mnoho ľudí sa na uliciach už nezdraví ani Ahoj, ani Dobrý deň, ale práve pozdravom Svedkov Liehovových (“Vypálen – Doplna”). Každé náboženstvo s počtom veriacich má právo sa zaregistrovať a vy ako Splnomocnenkyňa pre ochranu Vierovyznania by ste nemala diskriminovať príslušníkov inej cirkvi. (…)“

V príspevku Anna Záborská uviedla, že osobne považuje hranicu medzi humorom a ľudským právom za dostatočne jasnú a preto sa k tejto záležitosti už viac vyjadrovať nebude. Svedkovia Liehovovi príspevok zdieľali a prisľúbili, že v stredu zareagujú.

Zdroje: Facebook, Slov-lex

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie