App­le a SAP majú Rus­ku odo­vzdať svo­je zdro­jo­vé kódy

Peter Kováč / 31. júla 2014 / Tools a produktivita

Rus­ká vlá­da je nedô­ver­či­vá k zahra­nič­ným fir­mám. Pod­ľa nové­ho záko­na napr. budú pre­vádz­ko­va­te­lia clou­do­vý­ch slu­žieb prav­de­po­dob­ne musieť ukla­dať dáta o rus­ký­ch uží­va­te­ľo­ch na domá­cej pôde.

Práve tak sa k nim totiž na vyžiadanie vláda dostane. Ďalej sa Rusi vážne pokúsia rozlúsknuť Tor. Možno by mali zavolať kolegom z americkej NSA. K posledným správam s tématikou patrí žiadosť o uvoľnenie zdrojových kódov. Rusko o to požiadalo Apple a nemecký SAP.

Vláda si chce kódy prezrieť, aby sa uistila, že produkty nie sú používané k špehovaniu. Rozhodnutie prichádza po novo uvalených sankciách zo strany USA, ktoré okrem iného postihli tri najväčšie ruské banky. Myšlienka však padla už pri stretnutí ministra komunikácií Nikolaja Nikiforova s generálnym manažérom Apple pre Rusko. Nikiforov sa odvoláva na Snowdenové odhalenie.

Cieľom je vraj zabezpečiť spotrebiteľom a podnikom čo najlepšie zabezpečenie osobných dát - a štátnych záujmov. Aká je šanca, že by technologické firmy odhalili svoje obchodné tajomstvo? Apple a SAP určite potrebujú pre zmenu chrániť svoje produkty, uistiť sa, že im ich nikto neodcudzí. No začína to byť zaujímavé :). Možno onedlho Rusi požiadajú Coca Colu o jej zloženie, aby náhodou nenakazila všetkých Rusov.

Pridať komentár (0)