App­le inves­tu­je v Euró­pe 1,7 miliar­dy Eur!

Kika Besedičová / 23. februára 2015 / Lifehacking

Cuper­tin­ská spo­loč­nosť dnes ozná­mi­la, že do výstav­by nový­ch data­cen­tier v Euró­pe inves­tu­je 1,7 miliar­dy eur. Jed­no cen­trum vyras­tie v írskom Coun­ty Galway a dru­hé na Jut­skom polo­stro­ve v Dán­sku. Kaž­dé z nich zabe­rie 166 000 met­rov štvor­co­vý­ch a budú kom­plet­ne napá­ja­né obno­vi­teľ­ný­mi zdroj­mi ener­gie.

 

"Teší nás pokračujúci úspech v Európe a sme hrdí na to, že naše investície podporujú komunity naprieč kontinentom. Táto nová významná investícia je doposiaľ naším najväčším európskym projektom. Sme nadšení, že rozšírime svoje činnosti, vytvoríme stovky pracovných mieste a predstavíme jednu z najpokročilejších ekologických stavebných riešení vôbec, " hovorí šéf spoločnosti Tim Cook.

Apple podľa svojich slov dal prácu 672 000 Európanov, medzi ktoré ale počíta aj 530 000 ľudí spojených s vývojom aplikácií pre iOS. Samotný Apple v 19 európskych krajinách zamestnáva 18 300 hláv a len za posledný rok nabral 2000 nových.

Datacentra chce firma spustiť v roku 2017. Budú na nich stáť všetky online služby ako iTunes Store, App Store, iMessage, Mapy a hlasová asistentka Siri.

Pridať komentár (0)