App­le má ďal­ší prob­lém

Martin Kráľ / 30. septembra 2014 / Tools a produktivita

App­le spre­vá­dza jeden soft­vé­ro­vý prú­ser za dru­hým. Vo finál­nej ver­zii iOS 8.0 nefun­go­va­li apli­ká­cie pre Health­kit, iOS 8.0.1 to opra­vil, ale zase iPho­ny 6 pri­pra­vil o mobil­nú sieť a Tou­ch ID. Pre­to je už von­ku iOS 8.0.2, ale aj táto aktu­ali­zá­cia pri­nies­la (ale­bo skôr mož­no nevy­rie­ši­la) ďal­šiu neprí­jem­nú chy­bu.

 

Funkcia Obnoviť všetky nastavenia sľubuje, že neodstráni uložené dáta ani médiá. V praxi vás ale pripraví o textové dokumenty vytvorené v iWorks a uložené v iCloudu. A keď potom dôjde k synchronizácii iCloudu na ostatných zariadeniach, dokumenty sa odstránia aj tam.

Ako prvý si to všimol jeden z užívateľov fóra MacRumors, ktorý chcel resetom zrýchliť iPad 3. Ostatné súbory však zostali nedotknuté. Podľa ďalších skúseností to vyzerá, že sa chyba prejavuje u tých, ktorí si aktivovali nový iCloud Drive.

iCloud na rozdiel od konkurenčných úložísk, ako je OneDrive, Google Drive alebo Dropbox, veľkú nevýhodu - neobsahuje kôš, kam sa zmazané súbory najskôr presunú, aby ich potom bolo možné ešte obnoviť.

iOS 8 postihuje ešte jedna nepríjemná chyba. Užívatelia, ktorí majú zapnutú novú klávesnicu QuickType a jej prediktívny slovník, bude systém v textových poliach napovedať aj skôr napísané heslá. Jednotlivé záznamy v slovníku nemožno zmazať, jediným riešením je zatiaľ prediktívny slovník vypnúť. Alebo nechať tak a vaše zariadenie radšej nepožičiavať :).

Zdroj: Macrumors

Pridať komentár (0)