App­le sa hrá s ohňom

Peter Kováč / 2. októbra 2014 / Tools a produktivita

App­le sa hrá s ohňom. Či už sú prí­be­hy o jeho (ne) odol­nos­ti pre­hna­né, ale­bo nie, fir­ma situ­áciu nez­vlá­da. Po novom sa roz­hod­la pre­ru­šiť spo­lu­prá­cu s nemec­kým časo­pi­som Com­pu­ter­Bild, kto­rý vyko­nal vlast­ný test ohý­ba­nia.

 

 Nemecký magazín ComputerBild je tradičným IT magazínom pre spotrebiteľov, vo svojej krajine patrí k najväčším periodikám svojho druhu a jeho webové stránky sú s prehľadom v stovke najnavštevovanejších miest nemeckého internetu. Patrí do obrieho nemeckého vydavateľstva Axel-Springer.

 Tomuto uznávanému a nezávislému magazínu sa teraz rozhodol Apple vyhlásiť vojnu. A to preto, že na svojich webových stránkach zverejnil vlastnú video-recenziu ohýbania iPhonu 6 PlusComputerBild bol jedným z prvých väčších nezávislých mediálnych domov, ktorý sa rozhodol niečo také urobiť. Dôvod je jednoduchý: okolo odolnosti iPhonu 6 Plus stále panuje veľa neistoty a nezávislých testov bolo doteraz len málo.

Computer Bild sa ale nenechal umlčať a reagoval otvoreným listom Timovi Cookovi. V skratke sa pýtajú, prečo za férovú službu svojim čitateľom dostali trest a či je to naozaj spôsob, ktorým chce Apple jednať s médiami. Záverom šéfredaktor Axel Telzerow vyjadril sklamanie nad správaním Applu a odhodlanie pokračovať v nezávislých testoch bez ohľadu na spôsob, akým sa zariadenie do redakcie dostane.

Pridať komentár (0)