Architekti si vzali na mušku zničený renesančný dom, prerobili ho na nepoznanie

  • Renesančný dom v centre malého moravského mesta Příbor je pamiatkovo chránený už od roku 1958
  • Napriek tomu tu však v druhej polovici minulého storočia sídlili garáže a dielne pre elektrikárov a natieračov, ktoré boli zriadené v rámci vtedajších komunálnych služieb
  • Objekt bol necitlivo prestavaný. Scenár, ktorý je známy aj z mnohých našich miest
  • Nedávno však prebehla rozsiahla rekonštrukcia, ktorej sa ujal miestny ateliér ADHJ
Ondřej Pavlačík/ADHJ
  • Renesančný dom v centre malého moravského mesta Příbor je pamiatkovo chránený už od roku 1958
  • Napriek tomu tu však v druhej polovici minulého storočia sídlili garáže a dielne pre elektrikárov a natieračov, ktoré boli zriadené v rámci vtedajších komunálnych služieb
  • Objekt bol necitlivo prestavaný. Scenár, ktorý je známy aj z mnohých našich miest
  • Nedávno však prebehla rozsiahla rekonštrukcia, ktorej sa ujal miestny ateliér ADHJ
Podľa článku od autora Jakub Moravčík, Archinfo.sk, autori projektu: Ing. arch. Martin Jeřábek, Ing. arch. Jiří Horský, spolupráca: Mgr. Christine Habermann von Hoch

Zamurovaný parter meštianskeho domu sa opäť otvoril do ulice. Namiesto garážových brán a zaslepených otvorov boli realizované podľa dobových fotografií drevené výklady. Kvalita rekonštrukcie spočíva okrem oživenia priestoru a “dotiahnutia” novej kultúrnej náplne aj v realizácii dôkladného stavebno-historického prieskumu, na základe ktorého sú zreštaurované a prezentované hodnotné historické prvky. (okruhliaková dlažba, kamenné ostenia, portály, murované klenuté niky s kamennými hlavicami, trámové stropy…).

Bohatá história a architektonický vývoj domu siaha podľa písomných záznamov až do roku 1570. Na miesto zvané Grebabark, v tej dobe časť stredovekého sídla. Dom na ulici Místecká je súčasťou radovej zástavby a pokračovaním východnej hranice námestia. Svahovitá parcela sa zvažuje nielen pozdĺž ulice, ale aj v smere od hlavného priečelia do dvora, ktorého neoddeliteľnou súčasťou je samostatná prístavba. Dom s dvorovým krídlom osadený v svahovitom teréne je príkladom rastlého mestského komplexu.

zdroj: Ondřej Pavlačík

Dom so zachovaným renesančným jadrom a štítom orientovaným do ulice bol pôvodne jednoposchodový. Novodobá historizujúca prestavba spojená s nadstavbou druhého poschodia a nasadením novej sedlovej strechy s nízkym sklonom a hrebeňom otočeným o 90 ° sa datuje do roku 1863. Táto prestavba spoločne s “prefasádovaním” bola realizovaná podľa projektu staviteľa Kašpara Karlsedera.

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk 

V roku 1898 prišiel rad na druhú veľkú prestavbu domu tentokrát podľa projektu staviteľa Bedřicha Karlsedera, syna Kašpara Karlsedera. Bol zbúraný deliaci múr a valená klenba, čím zanikla ulička medzi domom a objektom susediacim zo severnej strany, ktorá umožňovala skrátenie cesty z námestia do ulice V Kopci. Touto zmenou bola naplnená potreba nového využitia prízemia domu. Vznikli dva predajné priestory s drevenými historizujúcimi výkladmi.

zdroj: Ondřej Pavlačík

Architekti z ateliéru ADHJ vypracovali projekt pre celkovú rekonštrukciu pamiatkovo chráneného meštianskeho domu. Stavba bola očistená od necitlivých zásahov z osemdesiatych rokov dvadsiateho storočia. Pôvodné prvky a konštrukcie boli v čo najväčšej miere zachované a pamiatkovo zreštaurované. Garáž a dielne pre elektrikárov a natieračov, ktoré boli zriadené v rámci vtedajších komunálnych služieb, sa premenili na spoločenské priestory využiteľné pre organizovanie komorných koncertov, prednášok a výstav. Zrušením tmavej komory na ľavej strane, pri hlavnom priečelí získal dom dôstojné vstupné foyer a zároveň uvoľnený komunikačný uzol – najstarší zachovaný priestor prestropený valenou klenbou s lunetami a vydláždený okruhliakovou mozaikou. Zmena dispozície sa týkala aj obytných poschodí.

V priebehu stavebno-historického prieskumu a realizácie stavby boli odhalené autentické prvky ako napríklad okruhliaková dlažba, kamenné ostenia, portály, murované klenuté niky s kamennými hlavicami, drevené trámové stropy a maľby z obdobia neskorého baroka, ktoré boli následne zreštaurované. Na uličnom priečelí domu boli namiesto garážových brán a zamurovaných otvorov realizované podľa dobových fotografií drevené výklady. Obnovené konštrukcie sú doplnené novými, ktoré využívajú tradičné materiály akými sú drevo, kameň, sklo a kov. Pri návrhu bol použitý princíp kontrastu starých prirodzene krivých povrchov s novými presnými líniami. Napríklad staré kamenné ostenie versus nové sklenené výplne alebo ručne omietané klenby a bezrámové stropné podhľady…

zdroj: Ondřej Pavlačík

zdroj: Ondřej Pavlačík

zdroj: Ondřej Pavlačík

Celkové architektonické stvárnenie interiéru dotvára originálne osvetlenie, kovové zábradlia a madlá, LED osvetlenie.

zdroj: Ondřej Pavlačík

zdroj: Ondřej Pavlačík

zdroj: Ondřej Pavlačík

V súvislosti s pádom totalitného režimu skončila v dome prevádzka komunálnych služieb. Na takmer 25 rokov “umŕtvený” dom bol vďaka rozsiahlej rekonštrukcii znovu privedený k životu. Národný pamiatkový ústav v Ostrave nominoval zrekonštruovaný dom za Moravskosliezsky kraj na cenu Patrimonium pro futuro v kategórii „Pamiatky ďakujú…“

zdroj: ADHJ

zdroj: ADHJ

zdroj: ADHJ

Zdroj: Archinfo.sk

 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech