Architektom sa podaril poriadny kúsok. Ukázali, že aj továreň môže vyzerať naozaj moderne

  • Nové kancelárske priestory pre firmu, ktorá sa zaoberá vývojom technológií pre hĺbkové vŕtanie a frézovanie pomocou plazmy
  • Autori transformovali neľahké zadanie (administratíva ako súčasť výrobného objektu) do ekonomicky efektívnej a estetickej podoby
  • Nosným prvkom projektu je vytvorenie kontinuálneho spoločného priestoru, na ktorý nadväzujú jednotlivé pracovné zóny
Nora a Jakub Čaprnka
  • Nové kancelárske priestory pre firmu, ktorá sa zaoberá vývojom technológií pre hĺbkové vŕtanie a frézovanie pomocou plazmy
  • Autori transformovali neľahké zadanie (administratíva ako súčasť výrobného objektu) do ekonomicky efektívnej a estetickej podoby
  • Nosným prvkom projektu je vytvorenie kontinuálneho spoločného priestoru, na ktorý nadväzujú jednotlivé pracovné zóny
Podľa článku od autora Martina Ťažká, Archinfo.sk, autori projektu: Ing. arch. Roman Žitňanský, Ing. arch. Lukáš Kordík, Ing. arch. Štefan Polakovič, Spolupráca: Ing. arch. Juraj Výboh, Mgr. Art, Ľubica Segečová

Novostavba sa nachádza v priemyselnom areáli, pod severným úpätím svahov Devínskej Kobyly, v blízkosti železničnej trate spájajúcej Devínsku Novú Ves a Lamač. K pôvodnej výrobnej hale a testovacím plochám pre vrtné súpravy v exteriéri, pribudla v západnej časti parcely nová administratívna časť fyzicky prepojená s výrobou. Kancelársky blok obkolesuje novú veľkopriestorovú halu zo severnej a východnej strany, pričom je od výroby oddelený stenou vymurovanou z betónových tvárnic.

Poloha v priemyselnej zóne, na okraji zástavby nevytvára priestor pre samoúčelnú architektonickú exibíciu. Architektúra namiesto toho striktne vychádza z prevádzkovej a konštrukčnej logiky stavby. Odhalená železobetónová montovaná konštrukcia je z exteriéru “obalená” pozinkovaným vlnitým plechom a predsadenými pavlačami. Všetko je odhalené, nič tu nie je navyše. Obvyklé dekorácie a podhľady nahrádzajú viditeľné konštrukcie a rozvody. Pri zvolenom koncepte nie je možné nič zakryť, alebo omietnuť. Architekti na seba berú nemalú zodpovednosť. Všetky detaily musia byť vyriešené už v návrhovej fáze. Zvýšené nároky na kvalitu je potrebné ustriehnuť aj v procese realizácie. Odmenou pre investora však je ekonomické a efektívne riešenie, ktoré znižuje nielen náklady na stavebný materiál, ale aj na prípadné zmeny v budúcnosti. Dekoráciu však v interiéri predsa len nájdeme – mechanické časti vrtných súprav (produkty spoločnosti) zavesené vo foyer v kombinácii s atypickými svietidlami priestor oživujú a ozvlášťňujú.

Aj surová technická stavba môže mať svoje nesporné architektonické kvality.

Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka

Realizáciu bližšie predstavia autori:

Spoločnosť GA DRILLING je mladá, dynamicky sa rozvíjajúca rodinná firma, ktorá sa snaží vytvoriť pre svojich zamestnancov kreatívne prostredie v novej administratívnej budove. V návrhu sme sa preto snažili zohľadniť dôležité aspekty, ktoré firmu charakterizujú, a ktoré sú pre jej fungovanie dôležité.

Osnovou a zároveň chrbtovou kosťou celého projektu je kontinuálny spoločný priestor, na ktorý nadväzujú pracovné zóny. Je otvorený v horizontálnom aj vertikálnom smere, prepája interiér s exteriérom, fyzicky aj opticky. Cez otvory v múroch alebo podlahe prepúšťa svetlo do hĺbky traktu a presvetľuje celý vnútorný priestor. Jeho kontinuita vytvára pocit transparentnosti a z jednoduchých chodieb vytvára stretávacie a spoločenské zóny. Táto priestorová kontinuita, alebo nekonečno sa stáva akousi metaforou technologických možností rozvoja alebo rastu firmy.

Funkčne objekt delíme na tri podlažia: 1NP – EAT&MEET, 2NP – WORK&LEAD, 3NP – WORKOUT. Všetky tri podlažia charakterizujú uzavreté prevádzky kancelárií a otvorené prevádzky spoločných priestorov.

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk

Spodné podlažie /EAT&MEET/ je charakteristické veľkoryso navrhnutými spoločnými priestormi. vstupná hala, foyer a kantína sú prepojené do jedného celku. Jednotlivé celky opticky oddeľujú uzavreté „boxy“ zasadacích miestností, ktoré fungujú ako záchytné zasadačky najmä pre návštevníkov a hostí. Spoločné priestory sú fyzicky aj opticky prepojené s exteriérom. V kratšom trakte budovy sa nachádza kancelárska časť so zasadacou miestnosťou a vlastnou hygienou.

2.NP /WORK&LEAD/ je tvorené uzavretými kancelárskymi boxami, polouzatvorenými boxami zasadacích miestností a otvorenými spoločnými priestormi. Priestory sú  organizované do funkčných celkov medzi ktorými sa nachádzajú tematické oddychové zóny. Kancelárske boxy sú prepojené s veľkoryso navrhnutou pavlačou, ktorá najmä v letných mesiacoch umožňuje zamestnancom priamy výbeh do exteriéru a zvyšuje pracovnú pohodu jej užívateľov.

3NP /WORKOUT/ je navrhnuté ako strešný box s veľkoryso navrhnutou uzavretou miestnosťou s priamym výlezom na strešnú terasu s multifunčnou náplňou.

Konštrukčne je objekt jednoduchý –  železobetónový montovaný skelet dopĺňa murovaná stena oddeľujúca výrobnú časť od pracoviska. Vnútorné členenie kancelárií zabezpečujú ľahké montované prvky (sadrokartón, drevené hrazdené konštrukcie), ktoré umožňujú ľahkú demontovateľnosť a teda aj potencionálnu recykláciu budovy. Plášť a vonkajšie konštrukcie sú oceľové, z jednoduchej hmoty vystupuje oceľová pavlač s pletivom, ktoré slúži ako podpora pre popínavé rastliny. Industriálny charakter budovy teda časom zazelenie a splynie s prírodným okolím.

Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka
Zobraziť celú galériu (29)
zdroj: Nora a Jakub Čaprnka

Zdroj: archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech