Aurel Stodola – rodák z Liptova obdivovaný samotným Einsteinom

  • Profesor Stodola patrí medzi výrazné osobnosti slovenskej histórie, bol to fyzik, technik, pedagóg a v neposlednom rade zakladateľ teórie parných a plynových turbín.
ascover
Biography.com
  • Profesor Stodola patrí medzi výrazné osobnosti slovenskej histórie, bol to fyzik, technik, pedagóg a v neposlednom rade zakladateľ teórie parných a plynových turbín.

Alberta Einsteina pozná celý svet, ale meno Slováka, ktorý ho učil a inšpiroval nie je na Slovensku až tak rozšírené. Profesor Aurel Stodola sa narodil 10. mája 1859 v Liptovskom Mikuláši a to do doby plnej objavov. Už za svojho života bol považovaný za otca parných turbín, avšak mal aj nezvyčajný hudobný talent a v neposlednom rade bol uznávaným pedagógom. V 80. rokoch po ňom dokonca pomenovali vzdialenú planétku číslo 3981, ktorá sa nachádza v súhvezdí Raka.

ss                                                        zdroj fotografie:ethz.ch
V roku 1892 dostal pozvanie vyučovať na novootvorenej katedre stavby strojov na vysokej škole technickej vo švajčiarskom Zürichu. A práve obdobie, ktoré Aurel Stodola strávil vo Švajčiarsku, bolo obdobím priekopníckej inžinierskej práce svetovej úrovne a významu. Najväčšie úspechy sa mu podarilo dosiahnuť v odbore parných turbín, jeho konštrukcie a výpočty poskytli pevné základy práve na rozvoj tohto strojárskeho odvetia. Za jeho vrcholné dielo z roku 1903 sa považuje Dampfturbinen und ihre Aussichten als Wärmekraftmaschinen (Parné turbíny a ich výhľady ako strojov poháňaných tepelnou energiou), ktoré bolo neskôr preložené do niekoľkých svetových jazykov. V tejto publikácií položil základy modernej teórie parných a spaľovacích turbín a ešte dodnes je považované za klasické dielo.

as2                                          zdroj fotografie:geocaching.com
Aurel Stodola mal povesť vynikajúceho pedagóga, medzi jeho žiakov patril dokonca aj sám Albert Einstein. Profesor Stodola mal vraj také tempo, že si jeho študenti museli na prednáškach podeliť úlohy, aby zachytili celé učivo. Jedny si zapisovali, čo vravel a druhí prekresľovali jeho návrhy z tabúľ.

Einstein sa o ňom vyjadril: „ Ak by sa narodil za čias renesancie, bol by z neho veľký maliar alebo sochár, lebo jeho najväčším impulzom osobnosti bola fantázia a neustála potreba tvoriť Jeho výrazné zanietenie prenášal dlhé roky počas svojej plodnej pedagogickej činnosti na svojich študentov. Aj keď primárnou hnacou silou jeho práce bola kvitnúca tvorivá činnosť, predsa jeho sila spočívala aj v neustálej túžbe po poznaní a mimoriadnej jasnosti jeho myšlienok.“

as3                    zdroj fotografie:library.ethz.ch
V spolupráci s F.Sauerbruchom sa Stodolovi podarilo skonštruovať umelú ľudskú ruku. Vtedy svoj úspech okomentoval slovami: „To je moja pomsta vojne!“ Jeho poznatky z dômyselne navrhnutej umelej ruky sa neskôr využili pri výrobe protéz. Aj keď táto výrazná osobnosť slovenskej histórie strávila dlhé roky v cudzine, Aurel Stodola sa vždy hrdo hlásil ku svojmu slovenskému pôvodu a národu. Zomrel 25. decembra v roku 1942 v Zürichu, no jeho urna je dodnes uložená v jeho rodnom Liptovskom Mikuláši. Slovenská akadémia vied ešte stále udeľuje v jeho mene Plaketu Aurela Stodolu za zásluhy v technických vedách.

zdroj:en.wikipedia.org 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech