Až 70 % odpadu končí na skládkach. Riešením plastovej pohromy môže byť aj cirkulárna ekonomika

  • Až 70 % odpadu skončí na Slovensku na skládkach
  • Procesom recyklácie prejde iba 50 % všetkých obalov
  • Problémom je aj lineárna ekonomika
Ilustračný obrázok (unsplash.com)
Ilustračný obrázok (unsplash.com)
  • Až 70 % odpadu skončí na Slovensku na skládkach
  • Procesom recyklácie prejde iba 50 % všetkých obalov
  • Problémom je aj lineárna ekonomika

Z každej strany dnes počúvame o tom, aké dôležité je triedenie odpadu, čo viac, odpad by sme ideálne vôbec nemali vytvárať. Aj napriek tomu však až 70 % z neho skončí na skládkach. O trochu lepšie sme na tom, čo s týka triedenia obalov, z nich zrecyklujeme približne polovicu, ale ani to nestačí.

Tieto čísla sú prekvapujúce, hlavne, ak berieme do úvahy fakt, že až 90 % Slovákov si uvedomuje, ako veľmi je recyklácie dôležitá.

,,Je veľmi veľa krajín aj v rámci západnej Európy, ktoré neskládkujú, respektíve skládkujú len pár percent odpadu. Narábajú s odpadom tak, že sa väčšinou recykluje. A odpad, ktorý sa nedá recyklovať, zhodnotia energeticky, takže z neho vyrobia elektrickú energiu alebo teplo. Len zvyšok putuje na skládku. Lídrom je v tomto smere napríklad susedné Rakúsko alebo Belgicko. Tam už skládky prakticky nemajú,“ povedal pre TASR Miroslav Jurkovič konzultant pre cirkulárnu ekonomiku, ktorý sa venuje aj problematike triedenia odpadu.

zdroj: Ilustračný obrázok (unsplash.com)

Jurkovič pritom tvrdí, že jedno z riešení pre nižšiu tvorbu odpadu, by bolo namiesto lineárnej ekonomiky používať cirkulárnu. Lineárna ekonomika vyťaží suroviny, z nej vyrobí produkt určený na spotrebu a po nej skončí ako odpad na skládke. Pri cirkulárnej ekonomike však dochádza ku znovupoužitiu odpadového materiálu a to na výrobu ďalších produktov a tak sa vráti naspäť do hospodárstva.

,,Popri ekonomických nástrojoch a obmedzeniach je dôležitá aj osveta. Vysvetľovanie, že odpad tu vždy bol a bude a že napríklad plastové výrobky či obaly plnia aj dôležité funkcie. Musíme si uvedomiť aj ich pozitívnu stránku – napríklad, že chránia výrobky, predlžujú lehotu ich spotreby, pomáhajú dodržiavať hygienu,“ vysvetlil odborník.

zdroj: Ilustračný obrázok (unsplash.com)

Obmedzenia, ktoré Európska únia schválila, súvisia aj s analýzou odpadu na plážach, preto došlo k úplne zákazu predaja niektorých jednorazových plastových výrobkov a obchody ho budú musieť nahradiť ekologickejšou verziu. Iné produkty budú zase označené, aby neskončili na skládkach.

PET fľaše sa zase budú vyrábať iba s neoddeliteľnými vrchnákmi a do roku 2030 bude 30 % ich materiálu tvoriť recyklovateľná zložka. Jurkovič vidí tiež problém v tom, že plast je pomerne nový materiál, ktorý ľudtstvo začalo vo veľkej miere využívať pred zhruba 60 rokmi, preto sme sa ním ešte nenaučili správne pracovať,

,,Ide o to, že s týmito materiálmi musíme nakladať tak, aby sme ich tu nenechávali pre budúce generácie. Na Slovensku veľmi veľa odpadu skládkujeme, čo je síce najlacnejší spôsob, ale environmentálne veľmi nepriaznivý, pretože každá skládka je potenciálna záťaž pre životné prostredie do budúcnosti,“ uviedol Jurkovič v relácii Pohľad na oblohu na Tablet TV.

Zdroj. TASR, enviroportal , tv.teraz.sk 

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech