Až polo­vi­ca emai­lov posla­ný­ch cez Gmail nie je šif­ro­va­ný­ch!

Šandi / 4. júna 2014 / Tools a produktivita

Goog­le sa roz­ho­dol, že sa pre trans­pa­ren­tnosť pode­lí s neja­ký­mi šta­tis­ti­ka­mi týka­jú­ci­ch sa toho, kto­ré e-mai­ly ces­tu­jú šif­ro­va­nú ces­tou a kto­ré nie. Čís­la naz­na­ču­jú, že šif­ro­va­nie napo­div stá­le nie je štan­dar­dom a cez inter­net posie­la­me sprá­vy, kto­ré si bez väč­šej náma­hy môže záš­kod­ník odchy­tiť a pre­čí­tať .

Podotýkam, že sa nebavíme o šifrovaní typu PGP, ale o tom, či je pri odosielaní naviazané šifrované spojenie. Google pripomína, že Gmail vždy podporoval šifrovanie používaním TLS. Aby koncept fungoval, musia však rovnakú technológiu podporovať obidva konce spojenia. V tejto chvíli podľa Googlu 40-50 % e-mailov medzi Gmailom a inou službou nie je po ceste šifrovaných.

Ďalšie štatistiky týkajúce sa šifrovaných prenosov nájdete na www.google.com/transparencyreport. Uvidíte, ktorí odosielatelia posielajú aké percento správ šifrovanú cestou. Môžete si aj vyskúšať zadať vlastnú doménu. 

Pamätajte však na to, že napr. u Googlu si vaše správy číta robot a na základe kľúčových slov potom firma na webe zobrazuje personalizovanú reklamu. Google ale oznámil zaujímavejšie vec, ktorá práve môže zabrániť aj spermiám zo strany Gmailu.

Internetový gigant uvoľnil zdrojový kód doplnku End-to-End. Ten zatiaľ nie je k dispozícii pre bežné používanie, nenachádza sa ani v internetovom obchode Chrome. Akonáhle skončí testovanie, budete pomocou doplnku môcť ľahko šifrovať správy, takže si ich okrem vás prečítajú jedine príjemcovia, len čo ju dešifrujú. Google napokon v apríli prisľúbil jednoduchšie používanie PGP. Buďme preto radi, že sľub plní.

Zdroj: google

Pridať komentár (0)