Bez Slovákov by to nešlo! Takto pomáhame pri stavbe najväčšieho experimentu 21. storočia

  • Svet robí veľké pokroky smerom k dosiahnutiu využiteľnej jadrovej fúzii
  • Aj Slovenské firmy pomáhajú a tvoria nezanedbateľnú časť megaprojektu ITER
slovensko a iter
Fúzny reaktor ITER, turbosquid.com
  • Svet robí veľké pokroky smerom k dosiahnutiu využiteľnej jadrovej fúzii
  • Aj Slovenské firmy pomáhajú a tvoria nezanedbateľnú časť megaprojektu ITER

Ľudstvo je v 21. storočí nútené hľadať nové alternatívy zdroja energie. Okrem vody, vetra či slnečného žiarenia sa čoraz reálnejšie javí možnosť vyrábať energiu chemicko-fyzikálnymi reakciami, aké prebiehajú na Slnku. Na medzinárodnom projekte ITER sa podieľa aj slovenská spoločnosť PPA CONTROLL.

Najväčší experiment 21. storočia či revolúcia v energetike. To sú prívlastky, ktorými je označovaný projekt ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor – Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor). O čo vlastne ide? O projekt, ktorý nemá v dejinách ľudstva obdobu – najdrahší pokus v oblasti termojadrovej fúzie.

Ak sa to podarí a človek dokáže realizovať termonukleárnu fúziu, ktorá prebieha napríklad na Slnku (vďaka nej je na ňom obrovská teplota a vidíme ho žiariť), budeme mať unikátny, čistý a stabilný zdroj energie. 

Vedci o tom snívajú už takmer 80 rokov. Aktuálne je svet zase o krok bližšie k tomu, aby sa v špeciálnom reaktore, nazvanom tokamak – magnetickej nádobe v tvare prstenca, ktorá sa od roku 2016 buduje v Cadarache na juhu Francúzska, naštartovali reakcie prebiehajúce v jadrách hviezd.

McDonald’s sa chystá rozdrviť konkurenciu. Predstaví svoj vlastný vegánsky burger

Slovenská stopa

Na projekte participuje 35 krajín sveta a vďaka PPA CONTROLL, a. s. a jej dcérskej spoločnosti PPA ENERGO, s. r. o. má zastúpenie aj Slovensko. 

V prvom projekte, ktorý slovenskí odborníci realizujú a má trvať 72 mesiacov, ide o montáž komponentov technológie napájania a zároveň bezpečného zvedenia a zneutralizovania nahromadenej energie vytvorenej jadrovou fúziou v tokamaku.

„Naši pracovníci montujú v tokamaku jednosmerné, vodou chladené zapuzdrené vodiče jednotiek rýchleho vybíjania, ktorých úlohou je chrániť supravodivé cievky v prípade utlmenia alebo iných abnormálnych udalostí tak, že extrahujú energiu uloženú v magnetovom systéme. Aktuálne už boli úspešne nainštalované prvé sekcie a postupne pribúdajú ďalšie v súlade s dohodnutým plánom,“ vysvetľuje Ing. Peter Spilý.

Krotenie energie

Tento rok sa PPA ENERGO prostredníctvom konzorcia s Talianmi podarilo získať ďalší zaujímavý balík prác. Ide o ťahanie a ukončenie takmer 100 km káblov pre impulznú elektrickú sieť (PPEN). Tieto káble tvoria dôležité napájanie technológií fúzneho reaktora.

„Nejde o žiadne triviálne ukladanie káblov, naopak, treba dodržať mnohé dôležité parametre, ako sú ťahové sily a momenty, presne vypočítané polomery ohybov káblov pri zmene smeru trasy, presné uloženie vodiacich valčekov káblov a podobne. Naša spoločnosť s tým má nielen skúsenosti, ale aj potrebné mechanizmy. Táto časť projektu je veľmi dôležitá a sledovaná. Harmonogram prác je striktne daný, pretože 66 kV káble musia byť natiahnuté a pripojené do februára 2021,“ hovorí P. Spilý. 

Mikro časy pre maxi silu

V zariadení ITER, ktorého výstavba má stať 20 miliárd eur (viac už stála iba výstavba vesmírnej stanice ISS), má človek ovládnuť atómovú energiu bez toho, aby vznikal nebezpečný rádioaktívny odpad. Bude v ňom prebiehať jadrová syntéza, aká sa deje na Slnku a vo hviezdach, pričom sa z nich  uvoľňuje energia. 

Plánovaný výkon reaktora s objemom 840 m3 je 500 MW počas zapálení pulzov plazmy trvajúcich minimálne 500 sekúnd. Palivom pre reaktor bude dávka zmesi deutéria a trícia. To sa bude ako palivo odvádzať späť do reaktora. Výsledná energia sa bude využívať rovnakým spôsobom ako v súčasných elektrárňach – na výrobu elektrickej energie, prípadne na výrobu tepla.

Myslíš, že raz budeme vedieť získavať energiu z jadrovej fúzie?

Rektor by sa mal podľa plánu spustiť koncom roka 2025. Podobne ako projekt CERN, ani ITER nebude po prvom spustení fungovať na plný výkon. Fyzici budú testovať jednotlivé komponenty, riešiť problémy, ktoré nastanú, a budú sa pripravovať na rok 2035. Vtedy sa reaktor spustí na plný výkon.

Nezmazateľný zápis do histórie

Byť jedným z dodávateľov technológií a riešení pre takýto významný projekt, o ktorom sa raz možno bude písať v učebniciach dejepisu, sa nepodarí hocikomu. Okrem získania nových skúseností je pre slovenskú spoločnosť zapojenú do projektu prínosom aj zvládnutie viacerých nových postupov pri riadení takého rozsiahleho projektu a práca s technológiami, s ktorými doteraz neboli v priamom kontakte.

„Núti nás to transformovať sa na flexibilnú, medzinárodne rozmýšľajúcu a konajúcu spoločnosť,“ vysvetľuje obchodný riaditeľ PPA ENERGO. „Kvalita a rýchlosť práce, ktorú odvádzame, posilnila našu pozíciu a meno nielen v rámci projektu ITER, ale verím, že aj v očiach ďalších potenciálnych obchodných partnerov.“

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK