Biznis s ľudskou tvárou: Toto sú slovenské firmy, ktoré nemyslia len na seba

  • Keď si dnes človek otvorí napríklad Facebook, vyskočia na neho desiatky noviniek a správ, ktoré informujú o rôznych podvodoch, klamstvách či neprávostiach na Slovensku. Je pritom jedno, či sú to politici alebo zamestnávatelia, bežný Slovák má pocit, že ľudia vo vyššom postavení na neho kašlú a jeho osud je im ukradnutý. Tento článok má za úlohu dokázať, že tomu tak nie je vždy.
collagehop
  • Keď si dnes človek otvorí napríklad Facebook, vyskočia na neho desiatky noviniek a správ, ktoré informujú o rôznych podvodoch, klamstvách či neprávostiach na Slovensku. Je pritom jedno, či sú to politici alebo zamestnávatelia, bežný Slovák má pocit, že ľudia vo vyššom postavení na neho kašlú a jeho osud je im ukradnutý. Tento článok má za úlohu dokázať, že tomu tak nie je vždy.

Ďalší z rady sychravých novembrových dní, ktoré momentálne všetci musíme pretrpieť, som sa rozhodol stráviť doma, pri šálke teplého čaju a s počítačom na kolenách – rozhodol som sa sám sebe dokázať, že aj na Slovensku existujú firmy, ktoré nekašlú na svoje okolie, svoju krajinu a ani na svojich zamestnancov. Tu je to najlepšie, čo som pri svojom hľadaní našiel.

HSH Kura krá­ľov­ské – Baťovci nášho storočia

HSH Kura krá­ľov­ské je firma z Veľ­kého Zálu­žia, ktorá sa venuje chovu a spra­co­va­niu hydiny. Na našom trhu je od roku 1992 a jej víziou je posky­to­vať kva­litné, zdra­votne bez­pečné, bio­lo­gicky a nut­rične plno­hod­notné pro­dukty. Táto firma sa ale od iných slovenských spoločností niečím výrazne odlišuje. Skutočne sa totiž stará o svojich zamestnancov, a to celkom zaujímavým spôsobom.

Pre svojich ľudí sta­via domy alebo byty, podľa ich dopytu. Tento pro­jekt roz­behla firma už v roku 1999 a doposiaľ takto uby­to­vala 19 rodín, čo, s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou, nebude konečné číslo, pre­tože v prí­pade, že bude dosta­točný záu­jem, budú zamest­ná­va­te­lia pokra­čo­vať vo výstavbe. Domov majú zatiaľ posta­ve­ných 25. Firma z Veľkého Zálužia okrem toho svojich ľudí pravidelne zásobuje mäsom, platí im zdra­votné pre­hliadky a v prí­pade, že má sociálne zne­vý­hod­ne­ného zamest­nanca, platí mu aj rôzne zdra­vot­nícke potreby či lie­čebné pobyty.

collagekura

foto: startitup.sk

NOSENE – second hand, aký inde nenájdeš

NOSENE je netradičný koncept obchodíku, ktorý predáva použité oblečenie. V porovnaní s ostatnými sekáčmi, ale ľahko spozoruješ rozdiel hneď ako prekročíš jeho prah. Oblečenie na regáloch vyzerá takmer ako nové, všetko je čisté, voňavé a niektoré kúsky, ktorú tu nájdeš, sú celkom jedinečné. Netradičný prístup k móde ale nie je to jediné, čím je NOSENE výnimočné.

Časť zisku z pre­daja v obchode NOSENE ide na nezis­kovú orga­ni­zá­ciu My Mamy. Na štítku každého kusu oblečenia je preto vždy uvedené presné číslo, ktoré z predaja putuje do azylového domu. “Téma týra­ných žien sa totiž u nás veľmi nepre­berá a ak áno, často len v okra­jo­vých prí­pa­doch. Pri­tom ženy v takejto život­nej situ­ácii veľakrát neve­dia nájsť výcho­disko. Je skvelé, že takáto ini­cia­tíva exis­tuje a snaží sa zlep­šiť život nie­len ženám, ale aj ich deťom,” hovorí o dobročinnej iniciatíve Katka Hutyrová, ktorá NOSENE vedie.

nosene

foto: facebook/nosene

HOPIN – taxíky za krajšiu Bratislavu

Asi každý z nás už pozná príbeh HOPIN-u-slovenskej firmy, ktorá v Bratislave dokázala prežiť aj v konkurencii silných zahraničných spoločností ako Uber či Liftago. Dnes už má HOPIN  ťažké začiatky za sebou a momentálne veselo expanduje do sveta – či už na Ukrajinu alebo Slovinsko, napriek tomu ale firma nezabudla na to, odkiaľ pochádza a snaží sa podporiť a zveľadiť Bratislavu – svoje rodné mesto.

„Krajšie s Hopinom„ je názov dobrovoľníckeho projektu, ktorý HOPIN spustil s cieľom spraviť z Bratislavy krajšie miesto pre život. Za každú zrealizovanú objednávku cez aplikáciu HOPIN TAXI, sa firma rozhodla na verejnoprospešný účel venovať jeden cent. V spolupráci s neziskovou organizáciou Bratislavský okrášľovací spolok bude realizovať drobné renovácie, opravy, rekonštrukcie, maľby či výsadby verejných priestranstiev v Bratislave. HOPIN tak vstúpi priamo do života jednotlivých komunít v našom hlavnom meste.

„Našim cieľom je pomôcť Bratislave, aby bola ešte krajším miestom pre život. Cítime zodpovednosť za prostredie v ktorom podnikáme,” hovorí Branislav Zajíček z HOPINu. “Každý mesiac preto chceme finančne podporovať vybrané projekty, ktoré skrášlia Bratislavu. Mesačne zrealizujeme niekoľko stoviek objednávok a predpokladáme, že každý mesiac venujeme na projekt Krajšie s Hopinom stovky eur,“ dodáva.

hopin

foto: hopin 

ESET – gigant, ktorý ťahá hore iných

Počul si už o Nadácii ESET? Jej hlavným cieľom je pomáhať najmä komunitám a organizáciám na Slovensku, ale aj jednotlivcom prekonávať výzvy. Medzi jej hlavné aktivity patrí primárne rozvíjanie vzdelania v oblasti informačných technológií, ochrana zdravia, ako aj podpora projektov týkajúcich sa občianskej spoločnosti.

Nadácia ESET počas svojej existencie, v období od novembra 2011, podporila až 290 projektov v celkovej hodnote 1 276 365 eur. A objem finančných prostriedkov pre podporu projektov naďalej každoročne rastie – vďaka príspevku spoločnosti ESET, dvom percentám z daní a darom. Nejde pritom o jediný ľudský krok zo strany ESETu, jednej z najväčších slovenských firiem vôbec. Je všeobecne známe, že ESET okrem iného neustále ponúka študentom svoje produkty so zľavou 50% – všetko, čo potrebuješ, aby si mohol mať top antivírak takmer “za babku”, je teda len ISIC.

eset

foto: eset.com

Slovensko je úžasná krajina, plná úžasných nápadov a firiem. Je ale škoda, že ľudia na to niekedy zabúdajú a vidia len to zlé. Samozrejme, nie všetci sú svätí a aj na Slovensku nájdeme firmy, ktoré by si za svoje správanie k životnému prostrediu, zamestnancom a svojej krajine zaslúžili rýchly a bolestivý bankrot, no nie je pravda, že by u nás existovali len také. Nezabúdajme na to.

zdroj titulnej fotografie: facebook/nosene/Lastminute.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech