Bratislava je na 41. najlepšie mesto na podnikanie v Európe

  • Niektoré výsledky European City Index 2016 zrejme prekvapia nejedného podnikateľa na Slovensku.
bacover
  • Niektoré výsledky European City Index 2016 zrejme prekvapia nejedného podnikateľa na Slovensku.

EDCi je skratka pre Európsky Digitálny Mestský Index. Je to agentúra, ktorá vyhodnocuje, ako jednotlivé štáty a mestá Európy podporujú digitálne podnikanie. Pre startupy poskytuje informácie o silných a slabých stránkach mestských podnikateľských ekosystémov. Startupy sa tak môžu lepšie rozhodnúť a zvážiť v ktorom meste budú mať najlepšie podmienky na svoje podnikanie. Index umožňuje aj sledovanie výkonnosti jednotlivých miest v porovnaní s ostatnými európskymi mestami.
Bratislava patrí medzi rýchlo sa rozvíjajúce start-upové scény Európy. Všetko začalo v roku 2011 národnými „Startup Awards“, od tej doby sa podnikateľský ekosystém na Slovensku rapídne rozrástol. Zatiaľ čo Bratislava dosahuje veľmi dobré výsledky v oblasti digitálnej infraštruktúry a všeobecnej zručnosti, horšie to vyzerá v ostatných oblastiach. Hlavné mesto zaostáva predovšetkým vo sfére prístupu k finančným prostriedkom, v tejto oblasti sme na chvoste rebríčka.

ba1

foto:reflectim.com
Aj napriek tomu, že Slovensko má jeden z najvyšších podielov mikropodnikov v Európe, našej krajine sa doteraz nepodarilo vytvoriť veľa povšimnuteľných vylepšení. To je spôsobené čiastočne aj predpismi, ktoré obmedzujú obchodnú činnosť a nedostatok skúsených podnikateľov, ktorí vedia ako efektívne podnikať. Nevýhodou je aj fakt, že miestny trh je v mnohých prípadoch príliš malý na udržanie produktu. Je potrebné myslieť na medzinárodnej úrovni hneď od začiatku, zatiaľ čo pracujú aj na efektívnejšom využívaní kapitálu.

ref

foto:reflectim.com

Toto môže na druhú stranu pomôcť k odomknutiu skrytého potenciálu pracovnej sily. Kľúčovými výhodami podnikania v Bratislave je podľa hodnotenia EDCi vysoká koncentrácia vysokých škôl plus nadanie začínajúcich podnikateľov. Benefitom je aj  zvyšujúci sa počet coworkingov ako je The Spot, Connect, Impact Hub, RubixLab a Brainhouse.sk. Slovenská vláda taktiež oznámila vytvorenie štátneho fondu pre inovácie a technológie. Do karát nám hrá aj výborná geografická poloha, dobré vzťahy s českým, rakúskym alebo maďarský trhom.

Toto je hodnotenie podnikateľského ekosystému v Bratislave podľa idexu EDCi, pričom hodnotených bolo spolu 60 miest Európy.

Prístup ku kapitálu : 51/60
Podnikateľské prostredie: 42/60
Digitálna infraštruktúra: 15 / 60
Podnikateľská kultúra: 54 / 60
Základné podnikateľské vedomosti: 35 / 60
Životný štýl : 37 / 60
Trh: 45 / 60
Mentoring: 23 / 60
Nedigitálna infraštruktúra: 27 / 60
Zručnosti: 5 / 60

 

zdroj:digitalcityindexeu.com zdroj obrázkov a titulnej fotografie:reflectim.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK