Bratislava zatočí s neplatičmi. Prichádza s novým riešením a exekúciami

  • Hlavné mesto ako jedno z prvých miest na Slovensku zavádza na vymáhanie nedoplatkov systém elektronických daňových exekúcií
Startitup_Wikimedia - kópia
Startitup/Wikimedia/
  • Hlavné mesto ako jedno z prvých miest na Slovensku zavádza na vymáhanie nedoplatkov systém elektronických daňových exekúcií

V minulosti dosahovala doba, za ktorú bolo možné zablokovať účet dlžníka, asi 6 týždňov. Mesto sa však rozhodlo tento čas výrazne skrátiť.

Verí, že v ideálnych prípadoch tak bude možné urobiť v priebehu pár minút, čo vymáhanie nedoplatkov výrazne zefektívni. Mesto o svojom rozhodnutí, ktoré má v prvom rade odbremeniť poctivých občanov, ktorí negatívne doplacajú na neplatičov, informovalo v tlačovej správe.

pixabay
zdroj: pixabay

Mesto minie menej a získa viac

Riešenie neplatičov klasickým spôsobom pomocou pošty sa ukázalo ako veľmi neefektíne a nerentabilné. Vďaka novému spôsobu sa podľa mesta znížia aj náklady na vykonanie exekúcie, keďže mesto môže efektívne vymáhať aj nižšie nedoplatky.

Doteraz totiž iba náklady na poštovné pri vymáhaní dlhu od jedného dlžníka boli cca 40 eur. Odhadovaná výška financií, ktorú mesto môže získať naviac oproti stavu dnes, je pol milióna až milión eur ročne.

Mesto začne nedoplatky na miestnych daniach vymáhať v najbližších dňoch a preto mesto prosí občanov, aby v prípade, že si nevyzdvihli doručené zásielky, či už na pošte, alebo v svojich elektronických schránkach, skontrolovali, či nemajú voči hlavnému mestu podlžnosti a vyhli sa exekúcii na účtoch.

V prípade, ak si občania potrebujú overiť, že nemajú na miestnych daniach nedoplatky, môžu kontaktovať oddelenie miestnych daní na spoločnej kontaktnej linke +421 259 356 111. Svoje nedoplatky si môžu skontrolovať aj na týchto web stránkach:

pixabay
zdroj: pixabay

Mesto vyšlo daňovníkom v ústrety už v minulosti

Do konca januára mali povinnosť podať daňové priznanie všetci občania, ktorí kúpili, predali, darovali, alebo dostali do daru nehnuteľnosť. Daň z nehnuteľnosti sa týka aj tých, ktorí skolaudovali rozostavanú nehnuteľnosť. V prípade dedičstva sa daňové priznanie podáva do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve.

Hlavné mesto vyšlo Bratislavčanom v ústrety a rozšírilo úradné hodiny. Daňové priznanie tak bolo možné podať aj počas nestránkových dní.

pixabay
zdroj: pixabay

Zároveň si daňovník nemusel v priznaní k dani z nehnuteľnosti sám vypočítavať daň z nehnuteľnosti. Pokuta za nepodanie daňového priznania v lehote je od 5 EUR do 3 000 EUR, podľa závažnosti priestupku.

Do predmetu zdanenia patria okrem stavieb, bytov, nebytových priestorov a pozemkov aj napríklad stavby podzemných garáží, ambulantných stánkov a prenosných trafostaníc.

Zdroj: Tlačová správa, Magistrát hlavného mesta

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech