Bratislavská mestská časť vyriešila problém so záplavami naozaj originálne, postaví tu dažďové záhrady

  • Záplavy trápili mestskú časť Jarovce dlhodobo, dažďové záhrady by však mali prebytočnú vodu odviesť
  • Okrem nich tu vyrastie aj nový park a trávnaté plochy
Ilustračný obrázok (Flickr, SEPA Environmental-Protection-Agency)
Ilustračný obrázok (Flickr, SEPA Environmental-Protection-Agency)
  • Záplavy trápili mestskú časť Jarovce dlhodobo, dažďové záhrady by však mali prebytočnú vodu odviesť
  • Okrem nich tu vyrastie aj nový park a trávnaté plochy

Prebytok dažďovej vody a následné problémy so záplavami rieši bratislavská mestská časť Jarovce v oblasti medzi ulicami Ovocná, Kôstková a Palmová. Pozemok má trojuholníkový tvar a je z viacerých strán svažitý, čo spôsobuje problémy s hromadením dažďovej vody. Tá sa vlieva z okolitých plôch nielen pri prívalových zrážkach smerom na jednosmernú Kôstkovú ulicu a spôsobuje zaplavovanie územia.

Kôstková ulica má pritom pre obyvateľom Jaroviec kľúčovú úlohu, keďže vedie k dôležitým budovám, ambulanciám, cintorínu, k mestskému ihrisku či k obchodu.

„V súčasnosti je riešený pozemok neupravený, s voľne lokalizovanými odpadovými nádobami, ktoré nie sú pre takto exponovaný pozemok vhodné, s devastovanými zatrávnenými plochami a je nevyužívaný,“ stojí v sprievodnej správe projektu.

zdroj: Jarovce (Jozef Uhler, starosta)

Mestská časť sa rozhodla riešiť problém so záplavami originálne, a to výstavbou dvoch dažďových záhrad. Tie budú vodu prirodzene odvádzať a okrem nich v oblasti pribudne aj park.

Do prvej bude dažďová voda stekať cez vsakovacie ryhy pôsobením gravitácie a vodu bude zbierať aj zo širokého okolia. Druhá dažďová záhrada bude čerpať vodu zo zvyšku okolia a odvádzať ju existujúcej zeleni. Zároveň budú v priestore dažďovej záhrady umiestnené vsakovacie bloky pod úrovňou terénu. Tieto budú prepúšťať vodu do podložia. Priečne cez komunikáciu Kôstková bude osadený zberný cestný žľab s prvkami, ktoré budú vodu odvádzať do priestoru parku a vsakovacích blokov.

Jarovce (Vizualizácie projektu Ing. arch. Michal Czafík, PhD.)
zdroj: Jarovce (Vizualizácie projektu Ing. arch. Michal Czafík, PhD.)

Projekt počíta s revitalizáciou mestských priestorov, pribudnú zelené plochy, lavičky, koše aj stojany na bicykle a pritom všetkom zachová súčasnú zeleň nachádzajúcu sa v priestore.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech